• COVID

    • Dištančné vzdelávanie

    • NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY  K ADMINISTRATÍVNEMU NAHRADENIU INTERNEJ ČASTI  MATURITNEJ SKÚŠKY

     ADMINISTRATIVNA_MATURITA.pdf

     NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY KU KLASIFIKÁCII KONČIACICH ROČNÍKOV NA KONCI ŠK.ROKA 2020-21

     KLASIFIKaCIA_KONCIACICH_ROCNIKOV.pdf

     ----------------------

     Forma vyučovania od 12.4.2021 :

     1.ORGANIZaCIA_VYUCOVANIA_NA_SPS_DOPRAVNEJ_od_12.4._do_odvolania.pdf

      

     -------------------

     V zmysle bodu C rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 z 8.2.2021 doplnené rozhodnutím č.: 2021/10079:2-A1810 z 8.3.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a na základe odporúčania zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) po rokovaní Pandemického strediska TTSK, ako aj vyjadrenia RÚVZ Trnava o neodporúčaní otvoriť stredné školy prezenčne ani pre končiace ročníky z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie pokračuje mimoriadne prerušenie vyučovania na našej škole a pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní zavedenom od 12.10.2020. Dištančné vzdelávanie teda pokračuje i po jarných prázdninách od 8.3.2021 do odvolania podľa pokynov :

     POKYNY_A_INFORMaCIE_PRE_STUDENTOV_A_INFORMaCIA_PRE_RODICOV_7.1.2021.pdf

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vyhodnotenie dotazníka o dištančnom vzdelávaní - november 2020 : 

     Vyhodnotenie.docx

     Vyhodnotenie_dotaznikov.pdf