• COVID

    • Dištančné vzdelávanie

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č.: 2021/9418:1-A1810 z 5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušil vyučovanie na stredných školách s tým, že majú pokračovať v dištančnom vzdelávaní zavedenom od 12.10.2020. Dištančné vzdelávanie teda pokračuje i na našej škole i po vianočných prázdninách od 11.1.2021 do odvolania.

     POKYNY_A_INFORMaCIE_PRE_STUDENTOV_A_INFORMaCIA_PRE_RODICOV_7.1.2021.pdf

     NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY K POLROČNEJ KLASIFIKÁCII :

     NARIADENIE_RIADITELA_-_KLASIFIKaCIA_-_1.polrok_2020-21.pdf

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vyhodnotenie dotazníka o dištančnom vzdelávaní - november 2020 : 

     Vyhodnotenie.docx

     Vyhodnotenie_dotaznikov.pdf