• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania