• Napísali o nás

     • 2019-20

     • VIDEO O NAŠEJ NOVEJ UČEBNI

      IKT učebňa pre graficky náročné 2D a 3D programy v Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 91745 Trnava 20x SINO CLOUDclient pripojených na centrálny SC server. Pozrite si video nižšie :

      https://www.youtube.com/watch?v=HOVica-kkn0        

        1.MIESTO V PREZENTÁCII PROJEKTU ERASMUSSSMUS

      Dňa 5.3.2020

      Stredná priemyselná škola dopravná Trnava prevzala od agentúry SAAIC ocenenie za 1.miesto v rámci programu "Európskeho týždňa odborných zručností, v kategórii 1 - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus + v zahraničí"

      Súťažný príspevok s názvom "Erasmus: Výprava za poznaním Olomouca" sa umiestnil celoslovensky na 1. mieste. Cenu odovzdala garantom projektu Erasmus na SPŠ dopravnej Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi riaditeľka národnej agentúry SAAIC , Mgr. Alexandra Junášková.

      https://www.trnava-vuc.sk/data/images/62623.jpg

       

      https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/1-miesto-v-prezentacii-projektu-erasmus/

       

      Dopravná škola dostala simulátor železničnej prevádzky, študentov priblíži k reálnej práci

      Vydané 20.1.2020 o 13.17,

       

      Pri niektorých profesiách nie je možné využiť duálne vzdelávanie, simulátor ho podľa riaditeľa Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave Petra Papíka dokáže nahradiť.

      Dopravná škola dostala simulátor železničnej prevádzky, študentov priblíži k reálnej práci

      Simulátor škole symbolicky odovzdal generálny riaditeľ ŽSR Igor Polák (vpravo) v prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča (druhý sprava). Foto: Pavol Machovič

      Simulátor železničnej prevádzky odovzdal dnes Strednej priemyselnej škole dopravnej (SPŠD) v Trnave generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Igor Polák za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.

      Softvér dokáže simulovať prevádzku všetkých železničných zariadení, ktoré sa používajú v železničných staniciach na Slovensku, od tých najstarších, až po najmodernejšie.

      Študenti si tak môžu vyskúšať ich prevádzku nielen v riadnom režime, ale aj v rôznych mimoriadnych situáciách.

      Práve preto je podľa riaditeľa školy Petra Papíka veľmi dobrou náhradou za duálne vzdelávanie, ktoré je pri niektorých profesiách nepoužiteľné.

      „Nie na každú profesiu sa hodí duálne vzdelávanie, pretože študentov do ostrej prevádzky železníc nikto nemôže poslať. Simulátor však umožní študentom riešiť situácie, s ktorými sa môžu stretnúť neskôr v praxi,“ povedal Papík.

      Dodal, že zamestnávatelia sa často sťažujú, že k ním neprichádzajú takí absolventi, akých by potrebovali, ale len máloktorí pomôžu školám.

      Generálny riaditeľ Železní Slovenskej republiky Igor Polák potvrdil, že o absolventov tejto školy majú záujem a privítajú ich.

       

      Študentom zariadenie, ktoré simuluje železničné zariadenia, nahradí duálne vzdelávanie. Foto: Pavol Machovič

       

      Simulátor vyvinutý podľa požiadaviek ŽSR stál viac ako 110-tisíc eur a bude slúžiť aj ďalším vzdelávacím inštitúciám.

      Žiakom SPŠD podľa učiteľa Marka Englera simulátor umožní reálne ovládať jednotlivé prvky takých zabezpečovacích zariadení, aké existujú v železničných staniciach a dopravniach.

      „Niektoré železničné stanice simulátora kopírujú koľajové usporiadanie reálnych železničných staníc na Slovensku, niektoré sú úplne vymyslené. Ale všetky obsahujú reálne zabezpečovacie zariadenia,“ vysvetlil Engler.

      Na Slovensku ešte stále fungujú aj veľmi staré zabezpečovacie zariadenie z prvej polovice minulého storočia, ale aj tie najmodernejšie.

      Železničný simulátor umožní študentom vyskúšať si ich fungovanie v rôznych situáciách.

      „To je výhoda simulátora, že je možné navodiť aj rôzne poruchy alebo zriedkavo sa vyskytujúce javy, ale obsluha musí vedieť zareagovať na každú situáciu,“ dodal Engler.

      Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pripomenul, že pre vedenie župy je prioritou duálne vzdelávanie.

      Keďže v tomto prípade nie je možné nasadiť študentov do ostrej prevádzky, ocenil, že simulátor im dokáže túto prax verne priblížiť.

      https://mytrnava.sme.sk/c/22306234/dopravna-skola-dostala-od-zsr-simulator-zeleznicnej-prevadzky.html

      SITA

      TRNAVSKÁ ŽUPA: ŽIACI MAJÚ K DISPOZÍCII NOVÝ VLAKOVÝ SIMULÁTOR

      1. Publikované:

       

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave dnes dostala do užívania nový Simulátor zabezpečovacích zariadení a železničnej premávky. Simulátor škole poskytli Železnice slovenskej republiky a jeho hodnota je 130 tis. €.

      Zobraziť galériu

      „Naši žiaci sa od dnešného dňa môžu pripravovať na svoje budúce povolanie prostredníctvom úplne nového simulátora, ktorý ich pripraví na nepredvídateľné situácie, ktoré môžu nastať pri riadení vlakovej dopravy. Doteraz túto možnosť nemali. Veľké poďakovanie patrí Železniciam slovenskej republiky, ktoré nám ho poskytli. Aj toto je forma spolupráce, ktorá môže byť pre mladých ľudí atraktívna pri rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
      Simulátor zabezpečovacích zariadení a železničnej prevádzky je určený najmä pre praktickú výučbu riadenia dopravy v stanici a stavania vlakových a posunových ciest. Tieto činnosti momentálne nie je možné, v bežnej živej prevádzke, so žiakmi trénovať prakticky.

      Stredná priemyselná škola dopravná  už disponuje Školiacim strediskom PSA Peugeot Citroën, ktoré slúži na výučbu žiakov a zároveň školí zamestnancov podniku – získanie certifikátu znalosti kresliacich programov AutoCard a Inventor. Škola má tiež medzinárodný certifikát špecialistu počítačových sietí a ponúka akreditované rekvalifikačné kurzy pre dospelých. Od roku 2018 je škola tiež Centrom odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie.

      https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/trnavska-zupa-ziaci-maju-k-dispozicii-novy-vlakovy-simulator/

      Trnavsko :

      AKÝ BOL DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SPŠ DOPRAVNEJ V TRNAVE

      7.12.2019 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.  

       

       

      Aký bol Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave

      Vo štvrtok 3. októbra 2019 sa počas akcie „Študuj dopravu 2019“ konal na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave aj Deň otvorených dverí. Nebolo to náhodou, pretože cieľom akcie „Študuj dopravu“ je najmä prilákať žiakov základných škôl na stredné odborné školy, najmä na technické odbory, o ktoré je posledné roky slabý záujem zo strany žiakov, aj keď zamestnávatelia by absolventov technických odborov privítali medzi svojich zamestnancov čoraz viac.

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave preto v deň konania akcie sprístupnila svoje priestory, aby si mohli žiaci obzrieť učebne a laboratóriá, kde by mohli stráviť výučbový proces počas štyroch rokov a zavŕšiť ho maturitnou skúškou.

      Slabnúci záujem o technické odbory je pri mladej generácii citeľný posledné roky, ba vlastne už desaťročie. Prejavuje sa to aj nedostatkom pracujúcich v technických odboroch, či už so stredoškolským alebo aj s vysokoškolským vzdelaním. Príčiny sú rôzne, nejde však vždy len o platové ohodnotenie zamestnancov. Postupne sa vytráca aj prirodzený záujem o konkrétne profesie, ktoré boli často snom najmä mladých chlapcov – napríklad povolania rušňovodič. A práve prirodzený záujem sa dostával k deťom aj cez modelovú železnicu, ktorá sa hromadnou priemyselnou výrobou stala v období po druhej svetovej vojne dostupnejšia veľkej skupine obyvateľstva (napriek tomu nebola najlacnejšia). Hranie sa s vláčikmi prestalo s dospievaním baviť značnú časť mládeže, mnohí však zotrvali vláčikom verní či už prostredníctvom modelov alebo zvolením si povolania na železnici.


      Priestory Klubu železničných modelárov pri SPŠ dopravnej v Trnave © Marko

      Práve prostredníctvom modelovej železnice sa snažia udržiavať spätosť s tou skutočnou železnicou aj na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave (SPŠD), na Študentskej 23. Samozrejme, prístup k modelom kopíruje súčasné trendy – používa sa už aj digitálne riadenie, ovládanie cez počítať, smartfón a pod., ale oveľa dôležitejšia je spätosť s rôznymi modernými riadiacimi systémami, ako napríklad Simatic od firmy Siemens. Programovateľné priemyselné počítače (automaty), s ktorými sa mnoho zamestnancov stretáva denne v rôznych odvetviach priemyslu, najmä vo výrobných fabrikách, sa tak učia programovať a nimi ovládať aj modelovú železnicu žiaci strednej priemyselnej školy. Podstatne lepšie sú tak pripravení zdolávať technické problémy v budúcej práci.


      Pod „kopcom“ sa ukrýva elektronika pracujúca podľa povelov z PLC Simatic,
      ktorý je vľavo © Marko

      Z pohľadu modelovej železnice sa na koľajiská vytvorené žiakmi nedá pozerať tak prísne, ako by ich staval železničný modelár, ktorého hlavným cieľom je vymodelovať čo najreálnejšiu krajinu, železničné vozidlá a ich prevádzku na koľajisku. Na modelových koľajiskách v škole je často potrebné ukázať napríklad spôsob riadenia – preto rôzne elektronické prvky, ovládače, snímače a procesory sú umiestnené v strede koľajiska, aby ich bolo čo najlepšie vidieť, často sú rozmery koľajísk prispôsobené potrebe ľahkého (a lacného) prevozu na súťaže a často býva aj výber vozidiel modelovej železnice záležitosťou lacného nákupu, pretože na stavbu vlastných modelov už nezostáva čas (čas štúdií na strednej škole plynie akoby rýchlejšie než napríklad na základnej škole alebo v pracovnom pomere). Samozrejme, dosť dôležitú úlohu zohrávajú aj finančné prostriedky, ktorých študenti obvykle veľa nemajú a školstvo na tom bez sponzorov nie je o nič lepšie.


      Návestidlo automatického bloku s opakovačom z LED priemeru 5 mm © Marko

      Napriek tomu sa na škole snažia udržiavať aj modelárstvo, ktoré poskytuje pre žiakov získavanie manuálnych zručností, ale aj teoretických vedomostí hravou formou. Budúce smerovanie využitia modelovej železnice pre účely výuky sa na škole hľadá v možnosti výstavby modulového koľajiska, ktoré by poskytovalo rôzne variácie pre jednotlivé práce žiakov (zabezpečenie stanice modelovej železnice, priecestia na trati, ovládania modelových vozidiel), pričom moduly by sa dali využívať aj školské, ale aj žiaci by si mohli stavať svoje moduly.


      Stanica plná vlakov na koľajisku KŽM pri SPŠ dopravnej v Trnave © Marko

      A teda aký bol Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave počas akcie „Študuj dopravu 2019“? Z pohľadu organizátora určite úspešný – školu navštívilo množstvo detí, niektoré aj s rodičmi. Súčasní študenti si vyskúšali prezentovať svoj odbor a aj svoje práce a školu navštívili aj niektorí jej bývalí absolventi. Pre verejnosť boli k dispozícii nielen priestory školy, ale aj mnohé sprievodné akcie – napríklad meranie zraku, trenažér v autoškole, automobilová technika atď.


      Elektromobil zostrojený študentmi, ktorý sa zúčastnil svetovej súťaže
      v Londýne © Marko

      Priložené fotografie ponúkajú len stručný pohľad na možnosti štúdia na SPŠD v Trnave a ich úlohou je najmä navnadiť prípadných záujemcov o štúdium, ale aj priaznivcov modelovej železnice, k návšteve školy. Najbližšia možnosť bude už onedlho, keďže ďalší Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 od 13.30 hod.

      Úvodná snímka: Čelný LED panel autobusu propagoval akciu „Študuj dopravu 2019“ © Marko

      https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/7490-Aky-bol-Den-otvorenych-dveri-na-SPS-dopravnej-v-Trnave/

       

      ÚSPECH ŠTUDENTOV SPŠ DOPRAVNEJ NA MLADOM TVORCOVI

      Vynikajúce výsledky dosiahli študenti SPŠ dopravnej na súťaži Mladý tvorca a Maják pre dopravu v Nitre.

      Zobraziť galériu

      1.miesto ocenenieIMG_20191106_180452_904Vynikajúce výsledky dosiahli študenti SPŠ dopravnej na súťaži Mladý tvorca a Maják pre dopravu v Nitre. 

      Patrik Mahats a Jakub Košík získali získali Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

      za 1. miesto v súťaži Maják pre dopravu za prácu Cestuj efektívne. Na práci sa podieľal i Dominik Klimko

      a poďakovanie patrí i Matejovi Benčíkovi a OZ Dopravná nostalgia, Dopravnému podniku mesta Bratislava

      a Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. za spoluprácu na projekte. Navyše Pavol Repa získal za solárny

      elektromobil Cenu hejtmana kraju Vysočina z Českej republiky za najzaujímavejší výrobok na súťaži.

      Sme na škole hrdí na takých študentov a učiteľov, blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

      https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/uspech-studentov-sps-dopravnej-na-mladom-tvorcovi/

       

      NEMÁ TRIEDA

      Inscenácia Nemá trieda približuje študentom tému Nežnej revolúcie 

      Študenti sa vrátia v čase a ocitnú sa v školských laviciach v roku 1989. 

      Foto: Divadlo Jána Palárika Trnava

      Bratislava 07.10.2019 (Skolske.sk)


      Divadlo Jána Palárika pripravilo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie interaktívnu inscenáciu primárne určenú pre študentov stredných škôl. Študenti sa vrátia v čase a ocitnú sa v školských laviciach v roku 1989. Hra s názvom Nemá trieda je akousi žánrovou zmesou historického thrilleru z konca 80. rokov 20. storočia a „high school“ drámy odohrávajúcej sa v predvečer jednej z najvýznamnejších zlomových udalostí moderných dejín.

      Tri archetypálne charaktery rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú do nej ako aktérov aj divákov. Priamo uprostred triedy počas bežného vyučovania sa rozpúta súboj medzi mladou zväzáčkou a nekompromisným revolucionárom. Historickým dejiskom je jeseň 1989, časovým rámcom jedna vyučovacia hodina, na ktorej sa povahovo nejednoznačný učiteľ prikláňa raz na jednu, raz na druhú stranu. Zdanlivo nerovný súboj dvoch spolužiakov stojacich na opačných koncoch ideových barikád na mikroúrovni reprezentuje oveľa väčší medzitriedny boj, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou.

      „„

      Tým ako je predstavenie vystavané pôsobí na divákov a vťahuje ich do deja, čo sa prejavuje ich priamym a úplne prirodzeným zapojením. Bolo pre nás dôležité, aby žiaci zažili na vlastnej koži dobu, kedy sa lámal režim.

      Hodnotí prvé verejné predstavenie Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež. 

      Scenár vznikol v spolupráci Adriany Totíkovej a Michala Baláža s Ľubomírom Morbacherom zo združenia Living Memory, ktorý je odborným garantom inscenácie. V roli aktívnej zväzáčky Dáši Brezinovej sa predstaví Silvia Soldanová. Martin Kochan stvárňuje Jana Hasara, revolucionára a Michal Jánoš súdruha učiteľa Domažlického. Predstavenie spolu s diskusiou trvá dve vyučovacie hodiny. Diskusiu s hercami a študentami vedú historici z OZ Living Memory.

      Vďaka Ing. Peterovi Papíkovi, riaditeľovi Strednej priemyselnej škole dopravnej, mohol prebiehať celý skúšobný proces v priestore školskej triedy, čo významne pomohlo pri tvorbe inscenácie. Tu sa konala aj prvá premiéra 27.septembra. Ďalšia sa na tejto škole uskutočnila 7. októbra.

      Vznik inscenácie inicioval a podporil Trnavský samosprávny kraj. Každé predstavenie organizované pre stredné školy je pre študentov a samostnú školu bezplatné a so svojim záujmom sa môžu obracať priamo na Divadlo Jána Palárika.

      https://www.skolske.sk/clanok/49827/inscenacia-nema-trieda-priblizuje-studentom-temu-neznej-revolucie

      Ďalšie články : http://www.teraz.sk/import/inscenacia-nema-trieda-pripomina-stu/422804-clanok.html

      https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/trnavska-zupa-predstavila-inscenaciu-nema-trieda/

      ŠTUDUJ DOPRAVU

      V priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa uskutočnila vo štvrtok 3.10.2019 po druhý krát v Trnave akcia ŠTUDUJ DOPRAVU.

      https://www.trnava-vuc.sk/data/images/61780.jpg Zobraziť galériu

      V priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa uskutočnila vo štvrtok 3.10.2019 po druhý krát v Trnave akcia ŠTUDUJ DOPRAVU. Akcia, ktorú koordinuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR spája zamestnávateľov z oblasti dopravy a školy, ktoré ponúkajú študijné a učebné odbory zamerané na dopravu, aby oslovili končiacich absolventov ZŠ a ich rodičov a ponúkli im perspektívne vzdelanie a následne stabilné zamestnanie v zaujímavých profesiách. SPŠ dopravná Trnava zároveň otvorila svoje brány a prezentovala ako pripravuje svojich študentov na budúce profesionálne uplatnenie vo svojich študijných odboroch, ako i spoluprácu s praxou. Na akcii, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, významní zamestnávatelia v oblasti dopravy, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja a stredných škôl sa zúčastnili stovky žiakov základných škôl, ktorí si mohli niektoré povolania pozrieť zblízka,či dokonca vyskúšať, skúsiť si ako sa dáva prvá pomoc a aj zistiť, či majú v poriadku farbocit, ktorý je pre niektoré profesie v doprave dôležitý. K dispozícii im bolo i kariérové poradenstvo. Akcia bola hodnotená veľmi pozitívne.

      Stredoškoláci z Trnavy prešli v Londýne na svojom elektromobile 176 kilometrov

      Vydané 8.7.2019 o 10.17,

      Ich elektromobil vlastnej konštrukcie prešiel 176 kilometrov na jednu kilowatthodinu, na najlepšie tímy z Európy to nestačilo.

      Stredoškoláci z Trnavy prešli v Londýne na svojom elektromobile 176 kilometrov

      Na tomto elektromobile prešli Trnavčania úctyhodnú vzdialenosť. Foto: Pavol Machovič

      Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave prešli s mimoriadne úsporným elektromobilom vlastnej konštrukcie na Shell ekomaratóne v Londýne na jednu kilowatthodinu 176 kilometrov.

      Cieľ pokoriť hranicu dvesto kilometrov nedosiahli, svoj vlaňajší výkon však zlepšili o 18 kilometrov.

      Najlepší tím v tejto kategórii prešiel s rovnakou spotrebou päťkrát dlhšiu trasu. Vo svojej kategórii obsadili Trnavčania v rámci Európy 31. miesto zo 41. zúčastnených tímov.

      Stredoškoláci z Trnavy súťažili s trojročným vozidlom, ktoré dostalo výkonnejší motor, k lepšiemu výkonu mala pomôcť aj aerodynamická úprava karosérie pred ekomaratónom.

      Na Shell Eco-marathon strednú školu pod vedením Milana Eliáša a Evy Časárovej reprezentovali Darina Nádaská, Nela Štefanovičová, Andrej Karaba, Martin Szitkey, Oliver Glosz, Matej Sabo, Matúš Šuran a Matej Šesták.

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave vytvára študentom podmienky nielen na získavanie teoretických vedomostí, ale aj na ich aplikovanie v praxi.

      Úsporný prototyp elektromobilu si študenti z bežne dostupných materiálov postavili sami a postupne ho zdokonaľujú.

      Shell Eco-marathon je jednou z najnáročnejších a najinovatívnejších študentských súťaží na svete. Každoročne sa koná v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

      Študentské konštruktérske tímy súťažia v prejdenej vzdialenosti na jeden liter paliva alebo kilowatthodinu.

      https://www.trnavskyhlas.sk/c/27820-dopravna-skola-dostala-simulator-zeleznicnej-prevadzky-studentov-priblizi-k-realnej-praci.htm

      SITA

      https://www.trnavskyhlas.sk/c/26651-stredoskolaci-z-trnavy-presli-v-londyne-na-svojom-elektromobile-176-kilometrov.htm

      Mesačník SOPK Trnava - október 2019