• PRIJÍMACIE KONANIE

     • Denné štúdium

     • INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

      Na tomto mieste budeme zverejňovať aktuálne informácie o prijímacom konaní.

      V súvislosti s aktuálnou situáciou a  prerušením vyučovania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 3 odst. 8 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. sa posúva dátum podania prihlášky na strenú školu na 15.5.2020 a jej doručenie do školy na 21.5.2020. Posúva sa aj termín prijímacích skúšok, ktorý zatiaľ nebol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovený.  

      Kritériá na prijatie pre školský rok 2020-21 : 628401_Kriteria_2020_-_opravene.pdf (bolo zrušené Testovanie 9)

      Odpovede na najčastejšie otázky :

      Ak si dám k Vám dve prihlášky na dva odbory musím ísť na prijímacie skúšky obidva dni ?

      Áno. Všetci, ktorí nesplnia podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok sa zúčastnia prijmacích skúšok. V prvý termín na odbor, ktorý si uvedú ako prvý a druhý deň prijímacích skúšok na odbor, ktorý si uviedli ako druhý v záujme. Tak sa im do tabuľky uchádzačov uvedú i body za prijímacie testy. Je to jednak v súlade s platnou legislatívou a je to i v záujme uchádzačov, že majú dve šance napísať čo najlepšie prijímacie testy.

      Zverejňujete príklady testov na prijímacie skúšky ?

      Áno. Tu sú príklady testov :

      Slovenský jazyk a literatúra : PS_SJL.pdf

      Matematika : PS_MAT.pdf

      Na každý test je 60 minút.  

      Informácie na tel.: 033-5521085, 5521161 kl.13 (kl.15).

       

       

      ------------------------------------------------------------------------------

      Informácie o štúdiu : https://spsdtt.edupage.org/text17/?

      ---------------------------------------------------------------------------