• Prijímacie konanie

    • Prijímacie konanie

    • Na tejto stránke zverejňujeme informácie pre uchádzačov o štúdium na našej škole v dennej forme štúdia.

     Pre školský rok 2021-2022 nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu stanovilo nasledovné počty žiakov pre prijatie do 1. ročníka :

     Študijné odbory a odborné zamerania

     Počet tried

     Plánovaný maximálny počet žiakov

     3739 M elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciáchsieťové technológie a komunikačná bezpečnosť

     2675 M elektrotechnikakomunikačné a sieťové technológie              

     3765 M technika a prevádzka dopravyautomobilová technika

      

     1

                 2

                 1

      

                      29

                      55

                      30

     3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

     logistika a prevádzka dopravy, podnikanie v doprave a službách

     3767 M dopravná akadémia  - ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

      

     1

                 1

      

     30

                       25

     Celkový počet tried

     6

     169

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kritériá na prijatie zverejníme do 26.2.2021 tu. Uchádzačov, ktorí k nám dajú obe prihlášky bodovo zvýhodníme.

     Prijímacie skúšky sa majú konať 3. a 10. mája 2021.

     Prihlášky prijímame do 16.4.2021.  

     Rozhodnutie o prijatí bude zverejnené tiež tu 20.5.2021.

     ----------------------------------------

     Príklad prijímacích testov :

     Prijímacie skúšky na našu školu sa robia zo základného učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky formou testu. 

     Príklady testov si môžete pozrieť tu :

     PS_SJL.pdf

     PS_MAT.pdf