• Prijímacie konanie

    • Prijímacie konanie

    • Na tejto stránke zverejňujeme informácie pre uchádzačov o štúdium na našej škole v dennej forme štúdia.

     VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

     Aktualizácia : 14.5.2021 o 12.15 hod.

     Dnes sme zverejnili výsledky po ukončení prvého zápisu. V pondelok 17.5.2021 ešte vykonajú prijímacie skúšky žiaci, ktorí boli v karanténe a po nich budeme aktualizovať tabuľky. V stredu 19.5.,alebo vo štvrtok 20.5. zašleme už i rozhodnutia o neprijatí a potom, ak pretrváva záujem o štúdium u nás, môžete poslať odvolanie voči neprijatiu na adresu školy (stačí i mailom). Taktiež žiadame rodičov žiakov, ktorí sa k nám zapísali a nakoniec sa rozhodli ísť na inú školu, na ktorú sa dostali, aby ste nám obratom zaslali tlačivo Nenastúpenie na štúdium a uvoľnili tak miesto čakajúcim.

     2675 M elektrotechnika : 2675.pdf

     3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách : 3739.pdf

     3760 M prevádzka a ekonomika dopravy : 3760.pdf

     3765 M technika a prevádzka dopravy : 3765.pdf

     3767 M dopravná akadémia : 3767.pdf

     Legenda : Z-potvrdený nástup zápisom,P-prijatý,ešte nepotvrdil zápisom, X-zrušené

     VIEME VÝSLEDKY ČO TERAZ ?

      

     1. Prijatí a pozvaní na zápis (rozhodnutia odišli poštou)

     a./ rozhodnutí študovať u nás musia vykonať zápis najneskôr do 19.5.2021 do 10.00 hod.

                    elektronicky tu : https://spsdtt.edupage.org/register/ (odporúčame)


                   alebo  vyplnené tlačivo Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx  zaslať mailom  na spsdprijimacky@gmail.com

     alebo poštou, či priniesť osobne .

     Po tomto dátume – 14.5.2021 (zápis), ak sa nevyjadríte, sa prijatie automaticky ruší (§68 odst.3. Zákona č.245/2008- školský zákon).

     Prijatí na dva odbory si musia urýchlene vybrať jeden a na ten sa zapísať, aby neblokovali zbytočne miesto.

      

     b./ tí, čo sú u nás prijatí, ale rozhodli sa pre inú školu zašlú vyplnené tlačivo Nenastupenie_na_studium.docx čo najskôr mailom na  spsdprijimacky@gmail.com , prípadne prinesú osobne, alebo zašlú poštou. Uvoľní sa tak miesto ďalším uchádzačom.

     2. Ostatní, teda, tí, čo zatiaľ nie sú medzi prijatými (to ešte neznamená, že sú neprijatí)

     ČAKAŤ na posun v tabuľke. Bude pravidelne aktualizovaná na každom odbore. Treba sledovať stránku a reagovať na posun v tabuľke.

     Posun očakávame výrazný, lebo máme veľa takých uchádzačov, čo si dali na našu školu dve prihlášky – na dva odbory -a v bodovom hodnotení to vyšlo tak, že sú prijatí na oba odbory a musíme počkať, pre ktorý odbor sa  rozhodnú a potom sú takí, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré garantuje prijatie, ale nástup do školy nám nepotvrdia, lebo uprednostnili inú školu.

      

     -------------------------  

     Kritériá na prijatie pre školský rok 2021-2022 : Kriteria_na_denne_studium_2021-2022.pdf

     ---------------------------

     Kontakty na otázky ohľadom prijímacieho konania :

     Vaše otázky k prijímaciemu konaniu môžete písať na mail : spsdprijimacky@gmail.com alebo volať na 033-5521085 (riaditeľ),alebo 033- 5340681, 033-5521161 kl.13 (sekretariát), kl.15 (zástupcovia riaditeľa)

     ----------------------------------------