• Prijímacie skúšky

    • Prijímacie skúšky

    • Prijímacie skúšky na našu školu sa robia zo základného učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky formou testu. 

     Príklady testov si môžete pozrieť tu :

     PS_SJL.pdf

     PS_MAT.pdf