• Novinky

      • SPŠ dopravná - partnerská škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

      • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity udelila SPŠ dopravnej v Trnave oficiálny čestný titul : "Partnerská stredná škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity"  za dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu. Je to ocenenie kvalitnej práce odborných učiteľov elektrotechnických odborných predmetov a uznanie kvality absolventov elektrotechnických odborov dopravnej priemyslovky.

       Čestný titul odovzdal riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi v Žiline dňa 14.2.2018 dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavol Špánik,PhD.