• Novinky

      • Opäť úspech v Zenite

      • Úspech v súťaži Zenit v elektronike. V oboch kategóriách krajského kola dominovali naši študenti : v kategórii A: Matej Sabo (IV.EB) prvé miesto a postup do celoštátneho kola, v kategórii B: Adam Gergely (II.EC) prvé miesto a postup do celoštátneho kola. Ďakujeme im aj náhradníkom Dušanovi Ptačinovi (III.EB) a Dušanovi Bencimu (I.EA) ako i učiteľovi,ktorý ich na súťaž pripravoval Ing. Romanovi Ilavskému.

      • Memorandum o spolupráci s SPŠ Břeclav

      • Dňa 25.11.2021 na radnici v Břeclavi za prítomnosti starostu mesta Bc.Svatopluka Pěčeka podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci riaditeľ SPŠ dopravnej Trnava Ing. Peter Papík a riaditeľ SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav Mgr. Jiří Uher. Zároveň sa uskutočnila návšteva vedenia školy a učiteľov SPŠ dopravnej Trnava na SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, čím boli položené základy budúcej spolupráce týchto škôl.

      • Cena riaditeľa školy

      • Pri príležitosti medzinárodného Dňa študentov udelil riaditeľ školy Cenu riaditeľa Michalovi Trúchlemu (IV.EA) za úspešnú reprezentáciu školy a výborné študijné výsledky. Srdečne blahoželáme.

      • 2. miesto v Súťaži mladých elektronikov

      • Tomáš Varga (II.EC) získal výborné 2. miesto v celoslovenskom kole Súťaži mladých elektronikov. Na súťaži sa zúčastnil aj Viktor Bohunický (II.EB) a súťažiacich pripravovala Ing. Ivana Augustínová. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Maják pre dopravu 2021 - 3.miesto pre našu školu

      • Aj v tomto roku sme boli úspešní v súťaži Maják pre dopravu, tento rok na tému Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku,keď Ján Čišecký (IV.EC) a Matej Grill (IV.EB) reprezentovali školu na prezentácii študentských prác v Bratislave. Na práci Univerzálny cestovný doklad sa podieľal aj Matej Sabo (IV.EB) a študenti pracovali pod vedením Ing. Romana Ilavského. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

      • Víťazstvo v celoštátnom kole súťaže AMAVET

      • Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky Amavet a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Konzultantom práce bol Ing. Vladimír Brath. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Taktiež ďakujeme ďalším účastníkom finále Matejovi Varáčkovi (III.EA) a Dušanovi Ptačinovi a ich konzultantke Ing. Ivane Augustínovej.

      • Uznanie na Mladom tvorcovi

      • Matej Sabo a Matej Grill (IV.EB) získali ocenenie za kreativitu pri tvorbe videoprezentácie Mladý tvorca - predstavenie SPŠ dopravnej Trnava. Na súťaž ich pripravoval Ing. Roman Ilavský. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 5.11.2021 sme mali na škole olympiádu v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným i organizátorom a blahoželáme víťazom : 1. Samuel Michalčík IV.EB 2. Lukáš Banovič III.EC 3. Alex Czompoly II.EA

      • Návšteva z Břeclavi

      • Našu školu navštívila dňa 3.11.2021 delegácia z SPŠ Edvarda Beneša z Břeclavi pod vedením riaditeľa školy Ing. Jiřího Uhra. Riaditeľ školy a naši učitelia predstavili kolegom z Juhomoravského kraja činnosť SPŠ dopravnej Trnava. Školy hľadajú vzájomné prieniky za účelom možnej partnerskej spolupráce.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie