• Novinky

      • Londýn 2018

      • Pozrite si video o našej úspešnej účasti na súťaži Shell Eco Marathon (autor: Ing. Ivan Magdolen)

       Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol oceniť náš úspešný tím Dopraváci, ktorý úspešne reprezentoval školu,kraj i Slovensko v Londýne a venuje celému tímu dva výlety : v októbri do automobilky v Mladej Boleslavi a Prahy a v novembri na anglické univerzity a do Londýna. Ďakujeme.

      • Riaditeľ školy u generálneho riaditeľa ŽSR

      • Generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Martin Erdössy za prítomnosti JUDr. Gabriely Gajdošovej poverenou riaditeľkou odboru riadenia ľudských zdrojov prijal dňa 1.8.2018 riaditeľa školy Ing. Petra Papíka aby podpísali spolu Zmluvu o spolupráci, ktorou ŽSR prispejú na inovatívny žiacky projekt elektromobilu, ktorý bude propagovať meno ŽSR na medzinárodných podujatiach.

      • Záverečná prezentácia projektu Erasmus

      • Dnes na škole prezentovali študenti zapojení do projektu Erasmus svoje skúsenosti zo stáží v zahraničných firmách.Aj oni so svojimi pedagógmi Ing. Gergelyovou a Ing. Brathom úspešne reprezentovali školu. Ďakujeme. Do galérie Záverečná prezentácia projektu Erasmus boli pridané fotografie.

      • Video o škole

      • Prezentačné video o škole, ktoré zvíťazilo v celoštátnom kole súťaže Maják pre dopravu. Autori: Jakub Sorád a kol.(IV.EA)

      • SPŠ dopravná - partnerská škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

      • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity udelila SPŠ dopravnej v Trnave oficiálny čestný titul : "Partnerská stredná škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity"  za dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu. Je to ocenenie kvalitnej práce odborných učiteľov elektrotechnických odborných predmetov a uznanie kvality absolventov elektrotechnických odborov dopravnej priemyslovky.

       Čestný titul odovzdal riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi v Žiline dňa 14.2.2018 dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavol Špánik,PhD.

     • NOVINKA : Štipendijný program už od 1.ročníka
      • NOVINKA : Štipendijný program už od 1.ročníka

      • PODPORÍME ŤA FINANČNE A GARANTUJEME TI PRÁCU ! Železnice Slovenskej republiky rožširujú štipendijný program pre našich študentov už od 1.ročníka a ponúkajú istotu zamestnania . Bližšie info : https://spsdtt.edupage.org/text52/?

     • Ponuka kurzov - vzdelávanie dospelých
      • Ponuka kurzov - vzdelávanie dospelých

      • SPŠ dopravná ponúka v rámci podnikateľskej činnosti na Vzdelávanie dospelých akreditované kurzy :

       Vyhláška 508/2009 o elektrotechnickej spôsobilosti - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text10/?

       Elektrotechnické minimum - akreditované nadstavbové štúdium na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2

       Dopravca v cestnej doprave - príprava  účastníkov k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text38/?