• Novinky

      • 35. výročie školy

      • Pri príležitosti 35. výročia založenia samostatnej Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave bola vydaná publikácia.

       Záujemcovia - absolventi, alebo bývalí zamestnanci školy - ju môžu získať na sekretariáte školy.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      • Študuj dopravu

      • Dňa 4.10.2018 sa úspešný projekt Študuj dopravu, ktorého organizátorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, predstavil vTrnave. Cieľom projektu je propagácia študijných a učebných odborov zameraných na dopravu s cieľom riešiť do budúcnosti už dnes citeľný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo viacerých oblastiach dopravy. Súčasťou akcie bol i Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Akcie sprevádzal bohatý sprievodný program : ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z tabletu na modelovej železnici, simulátor prevrátenia vozidla, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže.  

       Slávnostné otvorenie v priestoroch železničnej stanice v Trnave. Zľava : JUDr. Gabriela Gajdošová, riaditeľka Odboru riadenia ľudských zdrojov ŽSR, výpravca v historickej uniforme, Ing. Pavol Tomašovič, poradca primátora a hovorca mesta Trnava, Mgr, Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Peter Papík, riaditeľ SPŠD Trnava, Ing. Kristína Jánošová, Cargo Slovakia, Ing. Ján Farkaš, generálny riaditeľ Sekcie železničnej dopravy a dráh Ministersva dopravy a výstavby SR. 

       Fotodokumentácia z akcie tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=226

      • Študuj dopravu a Deň otvorených dverí

      • Ďakujeme za hojnú účasť na akcii Študuj dopravu i na našom Dni otvorených dverí a taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu akcie.

      • Deň otvorených dverí

      • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4.10.2018 od 9 do 17 hod. spoločne s akciou konanou pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR ŠTUDUJ DOPRAVU - dni kariérového poradenstva.

      • Londýn 2018

      • Pozrite si video o našej úspešnej účasti na súťaži Shell Eco Marathon (autor: Ing. Ivan Magdolen)

       Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol oceniť náš úspešný tím Dopraváci, ktorý úspešne reprezentoval školu,kraj i Slovensko v Londýne a venuje celému tímu dva výlety : v októbri do automobilky v Mladej Boleslavi a Prahy a v novembri na anglické univerzity a do Londýna. Ďakujeme.

      • Riaditeľ školy u generálneho riaditeľa ŽSR

      • Generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Martin Erdössy za prítomnosti JUDr. Gabriely Gajdošovej poverenou riaditeľkou odboru riadenia ľudských zdrojov prijal dňa 1.8.2018 riaditeľa školy Ing. Petra Papíka aby podpísali spolu Zmluvu o spolupráci, ktorou ŽSR prispejú na inovatívny žiacky projekt elektromobilu, ktorý bude propagovať meno ŽSR na medzinárodných podujatiach.

      • Záverečná prezentácia projektu Erasmus

      • Dnes na škole prezentovali študenti zapojení do projektu Erasmus svoje skúsenosti zo stáží v zahraničných firmách.Aj oni so svojimi pedagógmi Ing. Gergelyovou a Ing. Brathom úspešne reprezentovali školu. Ďakujeme. Do galérie Záverečná prezentácia projektu Erasmus boli pridané fotografie.

      • Video o škole

      • Prezentačné video o škole, ktoré zvíťazilo v celoštátnom kole súťaže Maják pre dopravu. Autori: Jakub Sorád a kol.(IV.EA)

      • SPŠ dopravná - partnerská škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

      • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity udelila SPŠ dopravnej v Trnave oficiálny čestný titul : "Partnerská stredná škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity"  za dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu. Je to ocenenie kvalitnej práce odborných učiteľov elektrotechnických odborných predmetov a uznanie kvality absolventov elektrotechnických odborov dopravnej priemyslovky.

       Čestný titul odovzdal riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi v Žiline dňa 14.2.2018 dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavol Špánik,PhD.

     • NOVINKA : Štipendijný program už od 1.ročníka
      • NOVINKA : Štipendijný program už od 1.ročníka

      • PODPORÍME ŤA FINANČNE A GARANTUJEME TI PRÁCU ! Železnice Slovenskej republiky rožširujú štipendijný program pre našich študentov už od 1.ročníka a ponúkajú istotu zamestnania . Bližšie info : https://spsdtt.edupage.org/text52/?