Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva KZ 3/2021/KP302021K246 IROP-ostatný nábytok 7 884.00 s DPH 22.10.2021 Interiéry Riljak s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 1/PDG/2021 odborná pedagogická prax s DPH 14.10.2021 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 2/2021/KP302021K246 projekt IROP-laboratórny nábytok 156.741.12 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 1/2021/KP302021K243 projekt IROP-e-učebnice 198.386.40 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2020/KP302021K246 realizovanie diela - modelové koľajisko s DPH 30.09.2021 ATaC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 110008698 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 09.09.2021 Uniqa d.d.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Objednávka 53/21 oprava prístupovej cesty do dvora školy 10.025.76 s DPH 16.08.2021 Silkot s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 671100 Odberový diagram s DPH 03.08.2021 Trnavská teplárenská a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 7/2021/šatne oprava strechy 10 755,04 s DPH 02.07.2021 Firstav s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva P-1-2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov- BUFET s DPH 17.05.2021 Michal Borovan EVEREST SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 75/2021 finančný príspevok od Nadácie SPP 5 000,00 s DPH 13.05.2021 Nadácia SPP SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 2/2021 ISIC s DPH 26.04.2021 CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 1/2021 výroba reklamy 2.592.00 s DPH 15.04.2021 Mestská televízia Trnava s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva KB/ZO/2021KB8176-2 kybernetická bezpečnosť s DPH 08.03.2021 DUETT Business Residence SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 Spolupráca a zabezpečenie odbornej pedagog.praxe s DPH 12.02.2021 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 výkon činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.01.2021 osobnyúdaj.sk, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva TT-2021 Zmluva o dodávke a odbere tepla D+E s DPH 07.01.2021 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 Rekonštrukcia striech 10.617.42 s DPH 03.12.2020 GIT, s.r.o., SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva MTF Zmluva o spolupráci s DPH 30.11.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 11/2020not kúpna zmluva 34 033,00 s DPH 17.11.2020 OKAY Slovakia spol. s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/818