Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 4/2020/KP302021K246 IROP 20.340.00 s DPH 10.08.2020 MIVASOFT spol. s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 2/2020/svetlík oprava strechy svetlík 11.088.38 s DPH 10.08.2020 Svarog s.r.o., Sladovnícka 19/A SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 1/2020/KP302021K246 IROP 23.986.89 s DPH 24.07.2020 ATaC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.pdf 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.docx 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Výzva-nákup PC zostáv a DLP projektory-pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.1-Cenová ponuka.docx 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP302021K246 PC-Príloha č.1-Cenová ponuka-pdf 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019 s DPH 23.06.2020 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva TT0129/2008 Návrh ceny elektriny s DPH 01.04.2020 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva P-2-2020 nápojové automaty s DPH 28.02.2020 Dallmayr Vending Office k.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
Zmluva 1/12/2019 Vybavenie počítačovej učebne 29.985.60 s DPH 19.12.2019 SINO s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/793