• Prečo si zvoliť nás?

    • Perspektíva a profesionálne uplatnenie
    • Pripravujeme pre prax a odborné vysokoškolské štúdium. Každý odbor má zmluvného partnera v praxi a spolupracujeme s vysokými školami.
    • Zážitkové učenie
    • Spájame odborné exkurzie s výletmi do prírody a sme v projekte Erasmus
    • Máme akreditovanú Jazykovú školu
    • Študenti sa môžu zdokonalovať v cudzom jazyku, prípadne študovať ďalší
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Príjemné prázdniny
    • 30. 6. 2020
    • Prajeme všetkým študentom, absolventom, zamestnancom, rodičom a partnerom školy príjemné prežitie prázdnin a dovoleniek.

     Počas letných prázdnin je na škole služba pre vybavenie nutnej administratívy od 8.00 do 12.00 hod.

    • Čítať viac
    • Poďakovanie
    • 23. 6. 2020
    • Končíme školský rok, ktorý bol iný ako tie predošlé. Zastihlo nás prerušenie vyučovania a boli sme postavení pre novú situáciu, zabezpečiť vzdelávanie dištančne. Nebolo to ľahké, veď v takej situácii sme ešte neboli, takže nebolo všetko ani ideálne, ale na základe rôznych získaných informácií a porovnaní, si myslím, že sme situáciu zvládli. A tak chcem Vám všetkým vysloviť poďakovanie. ĎAKUJEM všetkým učiteľom, ktorí boli aktívni a kreatívni, nepedagogickým zamestnancom, ktorí chodili do práce a starali sa o chod školy, študentom, ktorí mali záujem na sebe pracovať i rodičom, za to, že svojim deťom vytvorili podmienky na štúdium. Ďakujem i kolegom riaditeľom z priateľských škôl a pracovníkom na Odbore školstva TTSK i v iných školských inštitúciách, s ktorými sme denne riešili situácie, ktoré nám pracovný život priniesol.

    • Čítať viac
    • Predĺženie ISIC kariet
    • 9. 6. 2020
    • Ak pokračuješ v štúdiu na našej škole (si študent 1.-3.ročníka) a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

     1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu
    • Čítať viac
    • Koncoročná klasifikácia žiakov - aktualizácia
    • 4. 6. 2020
    • Aktualizovaný dokument o klasifikácii žiakov v 2.polroku na SPŠD Trnava s doplenými termínmi :
     8.-12.6. možnosť opraviť známky ešte dištančne u žiakov, ktorí vykazujú nedostatočný prospech
     15.-19.6. prezenčné skúšky žiakov, ktorí vykazujú nedostaočný prospech (treba sledovať edupage!)
     24.6. konco
    • Čítať viac
    • Termíny na prebranie vysvedčení pre 4. ročníky
    • 26. 5. 2020
    • Predpokladaný harmonogram vydávania vysvedčení a odovzdania kníh pre končiace ročníky :
    • Čítať viac
  • Pre študentov, učiteľov a rodičov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Z našej histórie

   SPŠ dopravná si pripomenula 35 rokov samostatnosti.
   • Trnavský samosprávny kraj - zriaďovateľ školy
   • Siemens
   • Železnice Slovenskej republiky
   • Železničná spoločnosť Slovensko
   • Slovak Telekom
   • PSA Peugeot Citroën
   • Žilinská univerzita
   • SOPK
   • CISCO
   • SANET
   • Junior Achievement