• Prijímacie konanie

    • Informácie pre uchádzačov

    • TU UVEREJŇUJEME AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ.

     20.3.2023: 

     Do 20.3.2023 je možné zaslať prihlášky na našu školu. Následne ich budeme kontrolovať a po ich kontrole zašleme Vám cez edupage potvrdenie o tom, že prihlášku máme na škole.

     Kritériá na prijímanie uchádzačov o štúdium na našej škole nájdete tu :

     Aktuálne pre šk.rok 2023-24 : 628401_Kriteria_2023-24.pdf

     ------------------------------------------

     Pre nasledujúci šk.rok : 2024-25 : 628401_Kriteria_2024-25.pdf

     -----------------------------------------

     Vzorové testy na prijímacie skúšky pre šk.rok 2022-23 : 

     Test_MAT.pdf

     Test_SJL.pdf

     -------------------------------------------

     V prípade otázok nás kontaktujte :  033-5521085, 5340681, 0911718770

                                                              spsdprijimacky@gmail.com