• Prijímacie konanie

    • Informácie pre uchádzačov

    • Prijímacie konanie na SPŠD Trnava bolo ukončené.

     SPŠ dopravná Trnava má všetky miesta v 1.kole prijímacieho konania naplnené, 2. kolo sa nekoná.

     Odvolania zaslané na posúdenie a vyjadrenie druhostupňovým orgánom – Trnavským samosprávnym krajom. 

     Voľné miesta v Trnavskom kraji na stredných školách sú tu :  Zoznam_volnych_miest_v_strednych_skolach_v_ZP_po_1._kole.pdf

     V prípade otázok nás kontaktujte :  033-5521085, 5340681, 0911718770

                                                              spsdprijimacky@gmail.com