• Novinky

     • Prehľad nasledovných dní
      • Prehľad nasledovných dní

      • Prehľad nasledujúcich dní a režimu na SPŠD Trnava :

       29.10.2020 – off line deň, samoštúdium, práca z domu

       30.10. a 2.11. jesenné prázdniny

       3.-5.11. dištančné vyučovanie v skrátenej forme podľa vydaných pokynov

       6.11. a 9.11. jesenné prázdniny

       10.11. dištančné vyučovanie v skrátenej forme podľa vydaných pokynov

       Od 11.11. predpoklad k návratu dištančného vzdelávania podľa plného rozvrhu hodín

      • Vo štvrtok 29.10. off line

      • Vo štvrtok 29.10.2020 (pôvodne mali byť prázdniny) bude na našej škole druhý off line deň počas dištančného vzdelávania. Čo to znamená?

       - učitelia ani študenti sa v ten deň nemusia prihlasovať na edupage

       - študenti majú priestor na samoštúdium - môžu pracovať na svojich projektoch, SOČkách, chystať si referáty, pripravovať sa na rôzne súťaže, komunikovať navzájom, chystať si podklady na nejaké úlohy, či referáty, niečo si prečítať...atď. Môžu robiť čokoľvek, čo možno považovať za vzdelávaciu aktivitu. Svoje tipy k im môžu poslať aj učitelia

       - učitelia si robia prípravy na hodiny a na dištančné vzdelávanie.

     • Informácia o dištančnom vzdelávaní
      • Informácia o dištančnom vzdelávaní

      • Na SPŠ dopravnej v Trnave od 26.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie aj ďalej podľa platného rozvrhu hodín. Vo štvrtok 29.10.2020 bude opäť off line deň (pôvodne mali byť prázdniny). Jesenné prázdniny budú 30.10., 2.,6. a 9.11.2020. 

      • Úspech v súťaži Amavet

      • V súťaži - Festival vedy a techniky AMAVET pre Bratislavský a Trnavský kraj  oba naše tímy postúpili do celoštátneho kola - Prvý tím získal 1. miesto - Michal Trúchly a Maťo Sorád - III. EA v kategórií Elektrina a mechanika. Konzultant práce Ing. Vladimír Brath

       Druhý tím Dušan Ptačin a Dávid Urminský II.EB a III.EA získal 6. miesto v kategórií Environmentálne vedy. Konzultantka práce: Ing. Ivana Augustínová. Celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (plánované na dni 9.-15.11.2020). 

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou
      • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou

      • SOČ, CISCO Academy, Elektrotechnika v praxi a príkladoch, Internetová a informačná bezpečnosť, Myslím ekonomicky, Ekonomika v praxi, Ekonomické certifikáty KROS,Shell - Eco marathon. Jazyková škola funguje individuálne podľa dohody vyučujúceho so študentami.

      • Dištančné vzdelávanie

      • Na základe zverejnených informácií zo zasadnutia krízového štábu od 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie. Sledujte stránku školy,správy na edupage i sociálne siete. Dištančné vzdelávanie znamená,že študenti sú povinní v čase svojej vyučovacej povinnosti podľa rozvrhu byť učiteľom k dispozícii a reagovať na ich pokyny a zadania.

        

        

     • Informácie o možnostiach štúdia
      • Informácie o možnostiach štúdia

      • Viacerí nám voláte, či píšete, či budeme mať Deň otvorených dverí, že by ste sa radi zúčastnili. Mali sme v pláne prvýkrát otvoriť dvere pre uchádzačov o štúdium 1.10.2020 v rámci plánovanej akcie Študuj dopravu, novšak pre protiepidemiologické opatrenia sa akcia nemôže konať. Sledujeme situáciu a podľa jej vývinu a prijatých protiepidemiologických opatrení máme pripravené viaceré varianty a formy Dňa otvorených dverí, aby sme Vám mohli priblížiť štúdium na našej škole. Preto sledujte našu stránku i sociálne siete (Facebook či Instagram), kde Vás budeme informovať. Veríme, že sa s Vami stretneme. 

       Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom) a podáme Vám informácie o možnostiach štúdia, alebo môžete Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás písať na spsdprijimacky@gmail.com , alebo môžete volať na 033-5521085, alebo 033-5521161, kl.13.

     • Informácia o opatreniach
      • Informácia o opatreniach

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR z 29. 9. 2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je aj od 1. 10. 2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy.

       Nekonajú sa: lyžiarske výcviky, rodičovské združenia, stužkové slávnosti, telesná a športová výchova sa naďalej nesmie vyučovať v priestoroch telocvične.

       Nekonajú sa až do odvolania ani Tanečný krúžok a krúžok Športové hry.

       V Trnave, dňa 30. 9. 2020

                                                                                            Ing. Peter Papík

                                                                                                        RŠ

      • Šachový úspech

      • Lukáš Bango (III.A) s individuálnym 1.miestom a Václav Švarc (III.EA) s individuálnym 3. miestom zaradili našu školu na 1.miesto v Trnavskom šachovom rebríčku stredných škôl. Blahoželáme Foto tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=400

     • Šachový úspech
      • Šachový úspech

      • Lukáš Bango (III.A) s individuálnym 1.miestom a Václav Švarc (III.EA) s individuálnym 3. miestom zaradili našu školu na 1.miesto v Trnavskom šachovom rebríčku stredných škôl. Blahoželáme.