• Novinky

      • Odovzdávanie simulátora zabezpečovacích zariadení na SPŠD Trnava

      • Pozrite si video zo slávnostného odovzdávania simulátora zabezpečovacích zariadení od Železníc SR našj škole 

      • Patríme k najlepším !

      • Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov ( 0 % nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1048 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku.

      • DOD 14.2.2020

      • Ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí 14.2.2020

      • Richard Bubán (IV.EA) štvrtý na Slovensku

      • Veľmi pekné 4.miesto získal Richard Bubán v celoslovenskom finále súťaže ZENIT v elektronike. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • III.EB na odborných meraniach v Žiline

      • Aj trieda III.EB navštívila odborné laboratóriá Fakulty elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity

      • III.EA na odborných meraniach v Žiline

      • Študenti triedy III.EA absolvovali odborné elektrotechnické merania na partnerskej Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

      • Naši basketbalisti druhí v okrese

      • Srdečne blahoželáme !

      • Prezentácia Strojníckej fakulty zo Žiliny

      • Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity prezentovala možnosti štúdia. 

      • IV.D a IV.DT v Žiline

      • V rámci nášho programu spolupráce v tomto týždni na Žilinskej univerzite naberajú vedomosti študenti zo IV.D a IV.DT.

      • 2.miesto v olympiáde z angličtiny !

      • Náš študent z triedy II.EB Samuel Michalčík skončil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka na 2.mieste. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Odovzdanie Simulátora zabezpečovacích zariadení

      • Na SPŠ dopravnej v Trnave sa v pondelok dňa 20. 01. 2020 o 10.00 hod. za účasti župana Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Jozefa Viskupiča, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ing. Igora Poláka, námestníčky generálneho riaditeľa ŽSR JUDr. Gabriely Gajdošovej, riaditeľa riadenia dopravy ŽSR Ing. Petra Šulka a zástupcov Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja TTSK Ing. Ivety Belányiovej a Ing. Jany Grychnikovej i školiteľa systému Ing. Pavla Suchoňa z Oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov ŽSR uskutočnilo slávnostné odovzdanie učebnej pomôcky – softvéru : Simulátor zabezpečovacích zariadení a železničnej prevádzky, ktoré Železnice Slovenskej republiky venovali SPŠ dopravnej v Trnave, ktorá je Centrom odborného vzdelávania a  prípravy pre dopravu a telekomunikácie za účelom skvalitnenia prípravy absolventov pre nedostatkové profesie v doprave.

       Železnice Slovenskej republiky na SPŠ dopravnej v Trnave nainštalovali výukový simulátor riadenia železničnej dopravy v hodnote 130 tisíc eur, ktorý obsahuje všetky zabezpečovacie zariadenia používané na Slovensku. Riaditeľ školy Ing. Peter Papík ocenil, že ŽSR týmto krokom výrazne pomohli skvalitniť prípravu absolventov, pretože softvér študentom umožňuje riadiť dopravu v stanici, stavať vlakové a posunové cesty, učiteľovi umožňuje simulovať rôzne prevádzkové stavy a tiež poruchy, čo nie je možné študentom riešiť v bežnej živej prevádzke.

       Simulátor riadenia dopravy sa vyučuje na študijných odboroch prevádzka a ekonomika dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a pripravuje absolventov pre pracovné pozície výpravca, dispečer, návestný majster či technik v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky.

        

      • Maturanti z Éčiek na Žilinskej univerzite a v Siemense

      • Úspech v malom futbale

      • Veľmi pekné 3. miesto obsadili naši futsalisti vo finále turnaja stredných škôl v okrese. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      • Prajeme Vám šťastnú cestu v Novom roku, najmä veľa zdravia a spokojnosti.