• Novinky

     • Koncoročná klasifikácia žiakov - aktualizácia
      • Koncoročná klasifikácia žiakov - aktualizácia

      • Aktualizovaný dokument o klasifikácii žiakov v 2.polroku na SPŠD Trnava s doplenými termínmi :
       8.-12.6. možnosť opraviť známky ešte dištančne u žiakov, ktorí vykazujú nedostatočný prospech
       15.-19.6. prezenčné skúšky žiakov, ktorí vykazujú nedostaočný prospech (treba sledovať edupage!)
       24.6. koncoročná klasifikačná porada
     • Termíny na prebranie vysvedčení pre 4. ročníky
      • Termíny na prebranie vysvedčení pre 4. ročníky

      • Predpokladaný harmonogram vydávania vysvedčení a odovzdania kníh pre končiace ročníky :
     • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS
      • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS

      • ORGANIZÁCIA ÚSTNYCH SKÚŠOK

        (ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 a skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti)

     • Oznam pre končiace ročníky
      • Oznam pre končiace ročníky

      • Administrácia internej časti maturitnej skúšky 
     • Úspech v súťaži Enersol
      • Úspech v súťaži Enersol

      • V krajskom kole súťaže Enersol (o využívaní alternatívnych zdrojov energie) zvíťazil Pavol Repa (IV.CE) a Jakub Špendla (IV.EB) skončil na 3. mieste v Tvorivej kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Nariadenie riaditeľa školy k administrácii maturít
      • Nariadenie riaditeľa školy k administrácii maturít

      • Pokyny k ukončeniu štúdia a určenie predmetov na priemer známok
     • Dôležité termíny pre končiace ročníky
      • Dôležité termíny pre končiace ročníky

      • Nepremeškajte termín! Týka sa všetkých študentov končicich ročníkov na dennom i externom štúdiu.
      • Nariadenie riaditeľa školy ku klasifikácii v II.polroku 2019-20

      • Ako sa bude klasifikovať v 2.polroku v čase mimoriadnej situácie na SPŠD Trnava
     • Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o maturitných skúškach
      • Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o maturitných skúškach

      • Interná časť maturitnej skúšky 2019-20
     • Externé štúdium aj v šk.roku 2020-21
      • Externé štúdium aj v šk.roku 2020-21

      • Externé štúdium (1 rok) v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách pripravujeme aj v šk.roku 2020-21. Informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/text46/ 

      • Úspech v SOČ

      • Aj v tomto ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou, dosiahli naši študenti výborné výsledky. Dve prvé, dve druhé a dve tretie miesta sú výrazným úspechom Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy ! Výsledky tu : https://spsdtt.edupage.org/a/soc  

     • Výsledky prieskumu
      • Výsledky prieskumu

      • V dňoch 15.-17.4. sa uskutočnil dotazníkový prieskum o vyučovani "na diaľku" na našej škole.
      • Informácia pre maturantov, ktorí chcú ísť na VŠ

      • Vysoké školy postupne posúvajú termín podania prihlášky, ale niektoré vyžadujú zaslať elektronickú prihlášku, zatiaľ bez potvrdenia školou. Treba navštíviť príslušnú www stránku vysokej školy.

      • Čestné uznanie od VTS

      • Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania a propagácie dopravy najmä medzi mládežou. Druhým oceneným bol bývalý dlhoročný pedagóg i zástupca riaditeľa na našej škole Ing. Peter Siváček. Ceny odovzdali predseda  Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy Ing. Milan Klubal a predseda Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Mgr. Jozef Schmidt. 

      • 1.miesto v prezentácii projektu Erasmus

      • Dnes naša škola prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus v programe Týždeň odborných zručností. Ďakujeme študentom i garantom projektu Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi za výbornú reprezentáciu školy. Video z akcie : drive.google.com/open?id=16tktVtwdNlwjNfUVPmTp3WOA0oVQyrFT

       • Dňa 5.3.2020 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus "Európskeho týždňa odborných zručností, v kategórii 1 - Spoznávame kultúrne dedičstvo, hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus + v zahraničí". Súťažný príspevok s názvom "Erasmus:Výprava za poznaním Olomouca" sa umiestnil celoslovensky na 1. mieste.Cenu odovzdala garantom projektu Erasmus na SPŠ dopravnej  Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi riaditeľka národnej  agentúry SAAIC , Mgr. Alexandra Junášková.

      • On line video prednáška Siemens

      • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility Žilina zorganizovali on line video prednášku riaditeľa spoločnosti Ing. Rastislava Kušpála pre maturantov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na tému Európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS. Týmto krokom sme ukázali možnosti spojenia školy a praxe s využitím moderných technológií.