• Novinky

      • Potvrdený rating

      • Spoločnosť INEKO zvverejnila na svojich stránkach hodnotenie škôl za školský rok 2019-2020. Sme radi, že sme obhájili pozíciu školy s veľmi dobrými výsledami, potvrdili postavenie najlepšej dopravnej školy na Slovensku a stali sa najlepšou priemyslovkou v kraji. Ďakujeme všetkým učiteľom i študentom, Je to spoločný úspech. 

      • Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v ZENITe

      • V krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala online formou bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov a postupu do celoštátneho kola nás výborne reprezentovali : Matej Sabo – III.EB, Michal Trúchly – III.EA, Dušan Ptačin - II.EB, Adam Gergely - I.EC. Ďakujeme.

     • Úspech v šachu
      • Úspech v šachu

      • Lukáš Bango z III.A zvíťazil v Majstrovstvách Trnavského kraja stredných škôl v online šachu. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Úspech v súťaži Amavet

      • V súťaži - Festival vedy a techniky AMAVET pre Bratislavský a Trnavský kraj  oba naše tímy postúpili do celoštátneho kola - Prvý tím získal 1. miesto - Michal Trúchly a Maťo Sorád - III. EA v kategórií Elektrina a mechanika. Konzultant práce Ing. Vladimír Brath

       Druhý tím Dušan Ptačin a Dávid Urminský II.EB a III.EA získal 6. miesto v kategórií Environmentálne vedy. Konzultantka práce: Ing. Ivana Augustínová. Celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (plánované na dni 9.-15.11.2020). 

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou
      • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou

      • SOČ, CISCO Academy, Elektrotechnika v praxi a príkladoch, Internetová a informačná bezpečnosť, Myslím ekonomicky, Ekonomika v praxi, Ekonomické certifikáty KROS,Shell - Eco marathon. Jazyková škola funguje individuálne podľa dohody vyučujúceho so študentami.

      • Dištančné vzdelávanie

      • Na základe zverejnených informácií zo zasadnutia krízového štábu od 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie. Sledujte stránku školy,správy na edupage i sociálne siete. Dištančné vzdelávanie znamená,že študenti sú povinní v čase svojej vyučovacej povinnosti podľa rozvrhu byť učiteľom k dispozícii a reagovať na ich pokyny a zadania.

        

        

     • Informácie o možnostiach štúdia
      • Informácie o možnostiach štúdia

      • Viacerí nám voláte, či píšete, či budeme mať Deň otvorených dverí, že by ste sa radi zúčastnili. Mali sme v pláne prvýkrát otvoriť dvere pre uchádzačov o štúdium 1.10.2020 v rámci plánovanej akcie Študuj dopravu, novšak pre protiepidemiologické opatrenia sa akcia nemôže konať. Sledujeme situáciu a podľa jej vývinu a prijatých protiepidemiologických opatrení máme pripravené viaceré varianty a formy Dňa otvorených dverí, aby sme Vám mohli priblížiť štúdium na našej škole. Preto sledujte našu stránku i sociálne siete (Facebook či Instagram), kde Vás budeme informovať. Veríme, že sa s Vami stretneme. 

       Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom) a podáme Vám informácie o možnostiach štúdia, alebo môžete Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás písať na spsdprijimacky@gmail.com , alebo môžete volať na 033-5521085, alebo 033-5521161, kl.13.

     • Informácia o opatreniach
      • Informácia o opatreniach

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR z 29. 9. 2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je aj od 1. 10. 2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy.

       Nekonajú sa: lyžiarske výcviky, rodičovské združenia, stužkové slávnosti, telesná a športová výchova sa naďalej nesmie vyučovať v priestoroch telocvične.

       Nekonajú sa až do odvolania ani Tanečný krúžok a krúžok Športové hry.

       V Trnave, dňa 30. 9. 2020

                                                                                            Ing. Peter Papík

                                                                                                        RŠ

      • Šachový úspech

      • Lukáš Bango (III.A) s individuálnym 1.miestom a Václav Švarc (III.EA) s individuálnym 3. miestom zaradili našu školu na 1.miesto v Trnavskom šachovom rebríčku stredných škôl. Blahoželáme Foto tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=400