• Novinky

      • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

      • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV A RODIČOV :

       Vážení študenti a rodičia,

       v súvislosti s predĺžením mimoriadneho prerušenia prezenčnej formy vyučovania a jeho nahradenie e-learningovou formou Vám zasielam nasledovné informácie :

       • pokračujeme ďalej v rámci možností zadávaním študijných materiálov, projektov či testov cez stránku školy prostredníctvom systému edupage a elektronickej komunikácie
       • máme zavedený vnútorný systém, aby sme zabezpečili pokiaľ možno relatívne rovnomerné rozloženie úloh pre študentov a nezahltili ich naraz viacerými úlohami
       • prioritu majú maturitné predmety a maturitné ročníky
       • je potrebné študentov i známkovať, aby sme mali možnosť na konci roka uzatvoriť klasifikáciu bez ohľadu na to, kedy sa vrátime do školy
       • učivo, ktoré v žiadnom prípade nejde odprezentovať cez edupage žiadnou formou si učitelia odložia na obdobie nástupu do školy, prípadne bude musieť byť presunuté do vyšších ročníkov (u 1.-3.ročníka) 
       • u maturantov a maturitných predmetoch sa budeme prioritne snažiť nájsť spôsob odprezentovania doteraz neprebraného učiva z maturitných tém dištančnou formou, študijnými materiálmi, sprístupnenia prezentácií, softvérov, či iných materiálov na samoštúdium  

       Súčasná mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne aj kreatívne riešenia, pochopenie i spoluprácu. Treba mať trochu nadhľad, ale zároveň i dodržať v rámci možností náročnosť a štandardy predmetu. 

       Sledujte aj stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu https://www.ucimenadialku.sk/ ,ale čakajte vždy na naše interné pokyny.

        V prípade akýchkoľvek otázok, problémov kontaktujte priamo učiteľa predmetu, alebo triedneho učiteľa a sledujte internetovú stránku školy, študenti denne edupage a tam zadávané úlohy a zasielané materiály (kto má aj Facebook a Instagram školy).

       Využívajte prednostne mailovú komunikáciu s nami.  

       Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že to spoločne zvládneme aj v týchto náročných chvíľach.

        

                                                                              Ing. Peter Papík

                                                                                riaditeľ školy                                                                                   

       NOVÁ SPRÁVA :  (24.3.2020) Vo všetkých školách od 30.3.2020 až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušené vyučovanie.Vzdelávanie bude zatiaľ pokračovať online formou cez systém edupage.

       MATURITY 2019/2020: Predbežné informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania. (musí byť novela zákona schválená v skrátenom konaní).

       Prihlášky na Stredné školy: Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

       O všetkých nových informáciách Vás budem priebežne informovať, vrátane interných pokynov v rámci našej školy. 

       ----------------------------------------------------------------

       SPRÁVA : (12.3.2020) Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 3 odst. 8 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu SR prerušuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku od 16.3.2020 do 29.3.2020. Posúvajú sa aj externé a písomné maturitné skúšky (zatiaľ na 31.3. SJL, 1.4. ANJ a 2.4. MAT).Zostáva v platnosti povinnosť sledovať edupage, kadiaľ učitelia môžu študentom poskytovať študijné materiály, zadávať úlohy, či testy.Pre ďašie informácie sledujte stránku školy i sociálne siete. V prípade otázok, kontaktujte učiteľov elektronicky e-mailom (kontakty sú na stránke školy). Postupujúci do krajského kola SOČ prihláste sa do súťaže zatiaľ iba elektronicky a do elektronickej prihlášky na stránke ŠIOV vložte pdf súbor s prácou. 

       Informácie budeme priebežne aktualizovať.

       ------------------------------------------------------------------

       (9.3.2020) Na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja sa z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie a uzatvára škola pre žiakov na obdobie 10.3.-13.3.2020 vrátane pre všetky formy vyučovania (denné, externé, krúžky, Jazyková škola, kurzy...). V tomto prípade nejde o prázdniny, ale o prerušenie prezenčnej formy výuky - študijné voľno, takže je možné žiakom zadávať úlohy cez edupage. Žiaci sledujte edupage stránku.

       Pre prípadné nové informácie sledujte stránku školy, prípadne i sociálne siete školy.

      • Informácia pre maturantov, ktorí chcú ísť na VŠ

      • Vysoké školy postupne posúvajú termín podania prihlášky, ale niektoré vyžadujú zaslať elektronickú prihlášku, zatiaľ bez potvrdenia školou. Treba navštíviť príslušnú www stránku vysokej školy.

      • Čestné uznanie od VTS

      • Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania a propagácie dopravy najmä medzi mládežou. Druhým oceneným bol bývalý dlhoročný pedagóg i zástupca riaditeľa na našej škole Ing. Peter Siváček. Ceny odovzdali predseda  Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy Ing. Milan Klubal a predseda Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Mgr. Jozef Schmidt. 

      • 1.miesto v prezentácii projektu Erasmus

      • Dnes naša škola prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus v programe Týždeň odborných zručností. Ďakujeme študentom i garantom projektu Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi za výbornú reprezentáciu školy. Video z akcie : drive.google.com/open?id=16tktVtwdNlwjNfUVPmTp3WOA0oVQyrFT

       • Dňa 5.3.2020 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus "Európskeho týždňa odborných zručností, v kategórii 1 - Spoznávame kultúrne dedičstvo, hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus + v zahraničí". Súťažný príspevok s názvom "Erasmus:Výprava za poznaním Olomouca" sa umiestnil celoslovensky na 1. mieste.Cenu odovzdala garantom projektu Erasmus na SPŠ dopravnej  Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi riaditeľka národnej  agentúry SAAIC , Mgr. Alexandra Junášková.

      • On line video prednáška Siemens

      • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility Žilina zorganizovali on line video prednášku riaditeľa spoločnosti Ing. Rastislava Kušpála pre maturantov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na tému Európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS. Týmto krokom sme ukázali možnosti spojenia školy a praxe s využitím moderných technológií.

      • Prezentácia novej učebne

      • Dnes na SPŠ dopravnej v Trnave za účasti trnavského župana Mgr. Jozefa Viskupiča, riaditeľa odboru školstva Mgr. Stanislava Pravdu a zástupcov spoločnosti SINO bola mediálna prezentácia novej počítačovej učebne s unikátnou technológiou SINO Cloud client,ktorú pre školu financoval Trnavský samosprávny kraj. Ďakujeme.

       Na SPŠ dopravnej v Trnave bola vybudovaná z prostriedkov TTSK koncom decembra 2019 nová IKT učebňa, ktorá je vybavená počítačovou technológiou SINO CLOUDclient. V tejto učebni sa vyučujú odborné predmety a to hlavne grafické 2D a 3D programy ako Autocad a  Inventor, čo kladie veľké nároky na hardvérové vybavenie učebne.

       Pôvodne boli v učebni  klasické PC zapojené v školskej sieti, ktoré teraz nahradili len monitory s malou zozadu pripojenou skrinkou, ktoré sú pripojené na centrálny server v susednej miestnosti.

       Server zabezpečuje celý grafický a výpočtový výkon pre celú učebňu. Študenti vidia zmenu v tom, že majú pred sebou len monitor a na ich pracovisku už nie je PC. Učiteľovi sa zlepšujú pracovné podmienky v prehľadnom manažovaní práce každého študenta na učiteľskej pracovnej stanici.

       Takáto IKT učebni je pripravená na širokú škálu 2D a 3D programov. Pre školy s viacerými učebňami môže byť do budúcnosti v tejto technológii výrazná úspora prevádzkových nákladov.

       Učebňa bola spustená do prevádzky na SPŠ dopravnej v Trnave od januára 2020 a okrem výuky technických odborných predmetov, ktorá sa tu denne vyučuje si učebňu prišli pozrieť i riaditelia iných škôl z celého Slovenska i ich zriaďovatelia, aby sa oboznámili s touto progresívnou technológiou.    

        

      • Prevencia obchodovania s ľuďmi - prednáška v II.A

      • Trieda II.A dnes mala prednášku zameranú na prevenciu obchodovania z ľuďmi a kyberšikanu.

      • Ako sa z našich stali cudzí

      • Trieda III.EA mala včera prednášku.

      • I.A a I.EC na lyžiarskom kurze

      • Na poslednom tohtoročnom lyžiarskom kurze sú študenti tried I.A a I.EC.

      • Školské kolo SOČ

      • V dňoch 25.-27.2.2020 máme školské kolo SOČ.

      • Odovzdávanie simulátora zabezpečovacích zariadení na SPŠD Trnava

      • Pozrite si video zo slávnostného odovzdávania simulátora zabezpečovacích zariadení od Železníc SR našj škole 

      • Patríme k najlepším !

      • Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov ( 0 % nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1048 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku.

      • DOD 14.2.2020

      • Ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí 14.2.2020

      • Richard Bubán (IV.EA) štvrtý na Slovensku

      • Veľmi pekné 4.miesto získal Richard Bubán v celoslovenskom finále súťaže ZENIT v elektronike. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • III.EB na odborných meraniach v Žiline

      • Aj trieda III.EB navštívila odborné laboratóriá Fakulty elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity

      • III.EA na odborných meraniach v Žiline

      • Študenti triedy III.EA absolvovali odborné elektrotechnické merania na partnerskej Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

      • Naši basketbalisti druhí v okrese

      • Srdečne blahoželáme !

      • Prezentácia Strojníckej fakulty zo Žiliny

      • Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity prezentovala možnosti štúdia.