• O nás

     • 40.rokov SPŠD Trnava

     •                                                               

      V roku 2023 si škola pripomína 40. výročie založenia a pri tej príležitosti pripravila niektoré podujatia.

      Školský rok 2023-24 otvoril Ing. Pavol Rafajdus, PhD., prorektor Žilinskej univerzity pre vedu a výskum, absolvent školy.

      Výročie školy sa pripomenulo i na akcii Študuj dopravu dňa 12.10,2023.

      40. výročie školy bolo hlavnou témou tohtoročnej konferencie Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ktorá sa konala dňa 19.10.2023.

      Slávnostná akadémia k 40. výročiu školy sa konala dňa 16.11.2023 :

      Vo štvrtok dňa 16.11.2023 sa uskutočnila slávnostná akadémie pri príležitosti 40. výročia založenia Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave v Dome kultúry v Trnave za účasti vzácnych hostí : vicežupana Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Rastislava Mráza,zamestnancov odboru školstva pod vedením riaditeľa odboru školstva TTSK Mgr. Stanislava Pravdu, riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy Mgr. Juraja Bottku,riaditeľky Odboru vzdelávania Ministerstva dopravy SR Mgr. Csilly Krnáčovej,riaditeľky Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ing. Evy Tománkovej, ktorá odovzdala škole "Čestné uznanie SOPK ", generálneho tajomníka Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií (UDPaT) Ing. Jána Žačka, prorektora pre vedu a výskum Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavla Rafajdusa,PhD, absolventa školy, generálneho riaditeľa spoločnosti Stellantis Trnava Ing. Martina Dzama, absolventa školy a ďalších úspešných absolventov školy, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Ing. Felixa Dömenyho, riaditeľa partnerskej SŠ Edvarda Beneše Břeclav Mgr. Jiřího Uhera, riaditeľov partnerských stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, bývalých i súčasných pedagógov, zamestnancov a študentov školy i zástupcov médií a ďalších hostí. Programom sprevádzal redaktor RTVS: Ľuboš Kasala, absolvent školy. Riaditeľ školy Ing. Peter Papík predstavil históriu školy a ocenil 10 osobností z radov súčasných i bývalých zamestnancov, absolventov a partnerov školy. Školu prezentovali i dva filmy, jeden zameraný na históriu školy a druhý predstavil súčasnú ponuku študijných odborov. Na záver bol kultúrny program za účasti súčasných študentov školy (Folklór Rebeka Raceková, Kristína Kúdelová a Dominika Boháčiková (II.D), Adrián Porubský (IV.EB) a ďalší tanečníci, spoločenské tance Marek Bohunický (II.D) a Viktor Bohunický (IV.EB) s partnerkami, Sára Malovcová (II.A)– majsterka Slovenska –  a ďalšie mažoretky.) Ako zlatá bodka programu bolo vystúpenie absolventa školy, súčasného sólistu opery SND Daniela Čapkoviča. Po slávnostnej akadémii boli hostia pozvaní na raut do Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika. 

      Ďakujeme všetkým za dôstojný priebeh a reprezentatívnu akciu k jubileu školy.

      Ocenenia riaditeľom školy : Ocenenia.ppsx   Prezentácia riaditeľa : Prezentacia40.ppsx

      Foto : https://spsdtt.sk/album/#photos:album:799

      Film k 40. výročiu školy : https://youtu.be/Aip7JhDQPTI?si=gSVAMgg6NQWc8628

      Uverejnili o nás : http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/8448-40-rokov-SPS-dopravnej-v-Trnave/

      https://www.trnavskyhlas.sk/c/36294-dopravna-priemyslovka-ma-styridsiatku,-vychovala-viac-ako-6600-absolventov/?fbclid=IwAR3WG2dto2C17-rhS0hvGi_algr7mohJeY3tHuQd_41nxZ85T94bycIGvok

      Rádio Regina západ : https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/poznanie-vzdelavanie-veda/345127/40-rokov-spsd-v-trnave

      Mestská televízia Trnava : https://youtu.be/5u2mfuyjcZ0

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie