• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva TT0129/2008 Návrh ceny elektriny s DPH 01.04.2020 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 1/12/2019 Vybavenie počítačovej učebne 29.985.60 s DPH 19.12.2019 SINO s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva P-2-2019 prenájom -bufet s DPH 18.12.2019 Michal Borovan EVEREST SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 7 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko -Príloha č. 1 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 1a 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 4 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Prílohľa č. 5 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 6 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 8 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 1 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 8 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 2 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 2 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 24.10.2019 Strojnícka fakulta STU v Bratislave Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva P-1-2019 Zmluva o prenájme TV s DPH 11.10.2019 CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 1/2019 Zmluva o dielo na stavebné úpravy v rámci projektu IROP 113.451.72 s DPH 07.10.2019 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva ERASMUS/2019/20 zabezpečenie odbornej praxe v rámci projektu ERASMU+ s DPH 26.09.2019 AGAMOS, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KP 302021K246 Príloha č.1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet pdf. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/775