• SOČ

     • Školské kolo 2020

     • Výsledky školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 25.2.-27.2.2020

      Do krajského kola SOČ postupujú : (bude 3.4.2020 v Dunajskej Strede na SOŠ rozvoja vidieka)

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

      1. Gabriel Janák, Andrej Maruniak (IV.EB) – Počítač náprav (konzultant : Ing. Peter Papík, Ing. Miroslav Duda)
      2. Jakub Galán (IV.CE-C) – GO motocykla Babeta 207 (konzultant : Ing. Milan Eliáš)

      Kategória 11 – Informatika

      1. Šimon Benčík (III.EA) – www stránka Študuj dopravu (konzultant : Ing. Peter Papík)

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

       

      1.Michal Peško (IV.EB) – Parkovisko s počítaním voľných miest (konzultant : Ing. Kristína Juríková)

      2.Richard Bubán  (IV.EA) – 3D tlačiareň (konzultant : Ing. Roman Ilavský)

      Kategória 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. Ester Drdúlová (IV.EB) – Učebná pomôcka pre žiaka s postihnutím (kontzultant : Ing. Kristína Juríková)
      2. Lukáš Kyselica, Adrián Krajčír (IV.EA) – Multimediálne videá z elektrotechnických meraní (konzultant : Ing. Peter Papík)

      Kategória 15 - Ekonomika a riadenie 

       

      1. Karin Gubrická (IV.DT-T) – Právne formy podnikania (Ing. Andrea Kabátová)
      2. Marcela Balážová (IV.D) – Prevádzkovanie cestnej dopravy (Ing. Zdenka Pösingerová)

       

       

      Elektronickú prihlášku a nahratie práce v pdf súbore do prihlášky treba vykonať do 15.3.2020 !

      Práce treba odovzdať v 1 výtlačku do 16.3.2020 o 8.00 hod.

      Konzultanti zabezpečia dodržanie termínu odovzdania prác s vyplnenou prihláškou.

      Na stránke www.siov.sk - Súťaže - SOČ - elektronické prihlásenie do súťaže sa treba zaregistrovať, vyplniť prihlášku elektronicky a túto prihlášku vytlačiť a vložiť do výtlačku práce– termín bude upresnený.

      NOMINÁCIE DO ĎALŠÍCH SÚŤAŽÍ :

       

      Do súťaže ENERSOL postúpili : (bude 13.3.2020 na SOŠE v Trnave, práce do súťaže prihlási Ing. Magdolen)

      1. Pavol Repa (IV.CE-E) – Solárny automobil (konzultant : Ing. Ivan Magdolen)
      2. Jakub Špendla (IV.EB) – Využitie solárnej energie ( konzultant : Ing. Kristína Juríková)

      V súťaži Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite (apríl 2020) budú školu reprezentovať ( zabezpečí Ing. Ilavský) :

      Sebastián Sabo, Andrej Žák (IV.CE-E) – Križovatka riadená SIMATICom (konzultant : Ing. Roman Ilavský)

       

       

       

                                                                                                    Ing. Peter Papík

                                                                                                                   riaditeľ školy