• SOČ

     • Krajské kolo 2020

     • Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 17.4.2020

       

      Výborné výsledky dosiahli aj tento rok naši študenti v krajskom kole SOČ :

       

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

       

      1. miesto a postup do celoštátneho kola : Gabriel Janák, Andrej Maruniak (IV.EB) – Počítač náprav (konzultant : Ing. Peter Papík, Ing. Miroslav Duda)

       

      Kategória 11 – Informatika

       

      3. miesto : Šimon Benčík (III.EA) – www stránka Študuj dopravu (konzultant : Ing. Peter Papík)

       

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

       

      1. miesto a postup do celoštátneho kola :Michal Peško (IV.EB) – Parkovisko s počítaním voľných miest (konzultant : Ing. Kristína Juríková)

      2. miesto a postup do celoštátneho kola :Richard Bubán  (IV.EA) – 3D tlačiareň (konzultant : Ing. Roman Ilavský) 

       

      Kategória 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       

      2. miesto a postup do celoštátneho kola :Ester Drdúlová (IV.EB) – Učebná pomôcka pre žiaka s postihnutím (kontzultant : Ing. Kristína Juríková)

      3.miesto : Lukáš Kyselica, Adrián Krajčír (IV.EA) – Multimediálne videá z elektrotechnických meraní (konzultant : Ing. Peter Papík)

       

       

       

       

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

       

       

       

                                                                                                    Ing. Peter Papík

                                                                                                                   riaditeľ školy