• SOČ

     • Celoštátne kolo 2023

     • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 

      26.-28.4:2023 

      SOŠ vinársko - ovocinárska Modra

       

      Študenti našej školy dosiahli fantastický úspech,keď dvaja vyhrali svoje kategórie !

       

      Kategóriu Problematika voľného času vyhral

      Oliver Malacký IV.A – názov projektu :Podpora pohybových aktivít v rámci OZ

      Konzultant : Ing. Ľubica Gergelyová a

       

      Kategóriu Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie vyhral

      Oliver Krajčovič IV.EA – názov projektu : Mobilná vzdelávacia aplikácia

      Konzultant Mgr. Kamila Švecová.

       

      Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy študentom - celoslovenským víťazom a tiež ich konzultantom.

      Ďakujeme i Denisovi Miklovičovi (IV.C) a Tomášovi Filovi (IV.A), ktorí nás v celoštátnom kole tiež reprezentovali (Filip Majchrák pre chorobu chýbal).

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie