• SOČ

     • Celoštátne kolo 2023

     • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 

      26.-28.4:2023 

      SOŠ vinársko - ovocinárska Modra

       

      Študenti našej školy dosiahli fantastický úspech,keď dvaja vyhrali svoje kategórie !

       

      Kategóriu Problematika voľného času vyhral

      Oliver Malacký IV.A – názov projektu :Podpora pohybových aktivít v rámci OZ

      Konzultant : Ing. Ľubica Gergelyová a

       

      Kategóriu Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie vyhral

      Oliver Krajčovič IV.EA – názov projektu : Mobilná vzdelávacia aplikácia

      Konzultant Mgr. Kamila Švecová.

       

      Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy študentom - celoslovenským víťazom a tiež ich konzultantom.

      Ďakujeme i Denisovi Miklovičovi (IV.C) a Tomášovi Filovi (IV.A), ktorí nás v celoštátnom kole tiež reprezentovali (Filip Majchrák pre chorobu chýbal).