• SOČ

     • Krajské kolo 2022

     • Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 1.4.2022

      V krajskom kole SOČ, ktorú online formou organizovala SOŠ chemická v Hlohovci, dosiahli naši študenti opäť veľmi dobré výsledky :

      2. miesto a postup do celoštátneho kola :

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

      Adam Tanáč IV.EA – názov projektu : Bezpečnosť cestnej premávky

      Konzultant Ing. Peter Papík

       

      Kategória 11 – Informatika

      Michal Pažitný, Šimon Košťál IV.EC  - názov projektu : RFID zabezpečenie

      Konzultant :  Ing. Michal Sališ

       

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

      Michal Truchlý IV.EA – názov prohektu : Elektronický detektor kovov

      Konzultant Ing. Vladimír Brath

       

      3.miesto:

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

      Daniel Banár , Jakub Kalamár IV.EB – názov projektu : Auto na ovládanie cez Wifi

      Konzultanti : Ing. Marko Engler, PhD. , Ing. Michal Sališ

       

       

      Ďakujeme súťažiacim i konzultantom za vzornú reprezentáciu školy !

       

       

       

                                                                                                    Ing. Peter Papík

                                                                                                                   riaditeľ školy