• Inovačné/aktualizačné vzdelávanie

    • Tvorba a využívanie zdieľaných didaktických aplikácií a výučbových materiálov pomocou cloudových služieb voľne dostupného softvéru

    • Program inovačného vzdelávania umožňuje frekventantovi nadobudnúť, rozšíriť a upevniť najmä profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa v on-line oblasti informačno-komunikačných technológií, ktoré boli v minulosti opomínané. Program ponúka vzdelanie v oblasti využívania on-line softvérových nástrojov a cloudových systémov, ktoré sú učiteľovi dostupné kedykoľvek, kdekoľvek, na takmer akejkoľvek hardvérovej platforme a to bezplatne. Program je určený najmä učiteľom, ktorí dosiaľ nevyužívali tieto nástroje, prípade si potrebujú nadobudnuté vedomosti a zručnosti upevniť

     Inovačné vzdelávanie :

     Rozsah vzdelávania: 50 hodín

     Forma vzdelávania:  kombinovaná (28 hodín prezenčne a 22 hodín dištančne)

     Cena: 99 € /osoba

     Minimálny počet : 12 učastníkov

      

     Aktualizačné vzdelávanie :

     Rozsah vzdelávania: 20 hodín/10 hodín

     Forma vzdelávania:  kombinovaná (prezenčne aj dištančne)

     Cena: dohodou

     Minimálny počet : 12 učastníkov

     Dokumenty :

     Potvrdenie o schválení programu inovačného vzdelávania : Potvrdenie_-_inovacne_vzdelavanie_.pdf

     Program vzdelávania : Program_vzdelavania.pdf

     Prihláška na vzdelávanie : Prihlaska-IV_01_2023.docx   Prihlaska-IV_01_2023.pdf

     GDPR : Suhlas-so-spravovanim-udajov.docx    Suhlas-so-spravovanim-udajov.pdf

     Bližšie informácie : PaedDr. Veronika Gabaľová veronika.gabalova@gmail.com

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie