• Zamestnanosť absolventov

     • Aktuálne štatistiky

     •                                            

                        

      Všetci absolventi z minulého školského roka sa uplatnili, ani jeden nie je registrovaný na úrade práce.

      (Zdroj Trexima)

      Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov ( 0 % nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1048 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku. 

                         

       

      Škola má významných zmkuvných partnerov v praxi s ktorými úzko spolupracujeme a výsledkom toho je veľmi dobrá zamestnanosť absolventov po skončení školy.

      Máj 2019

      SPŠ dopravná Trnava

      Počet absolventov

      Počet nezamestnaných

      %

      máj 2019

      210

      3

      1,40%

       Okrem prípravy na zamestnanie sa nám darí pripravovať absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Veľká väčšina našich absolventov vysokú školu úspešne ukončí. Aj tieto výsledky viedli Fakuktu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity udeliť nám čestný titul Partnerská stredná škola. Vynikajúcu spoluprácu máme i s ďaľšími fakultami Žilinskej unverzity i s inými vysokými školami, napríklad Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave,

      Úspechy dosahujú naši študenti i na významných súťažiach na celoslovenskej úrovni(SOČ, Zenit, SYGA...) i medzinárodnej úrovni (Eco Shel Marathon) :  https://spsdtt.edupage.org/a/uspechy-a-vysledky-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1NyZzdWJwYWdlPTE%3D

      Výsledky našich študentov v externej časti maturitnej skúšky taktiež dosahujú v celoslovenskom porovnaní stredných odborných škôl nadštandartné hodnoty. (zdroj : Ineko)

       

       

       

      Podľa hodnotemia Ineko patríme k školám s veľmi dobrými výsledkami :

      Rebríček stredných odborných škôl v Trnave :

      Škola

      Body

      Obchodná akadémia Trnava

      7,9 škola s výbornými výsledkami žiakov

      Stredná zdravotnícka škola Trnava

      SPŠ dopravná Trnava

      SPŠ stavebná Trnava

      6,9 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,2 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ technická Trnava

      SOŠ automobilová Trnava

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SOŠ Pedagogická a sociálna akadémia bl.Laury

      SOŠ elektrotechnická Trnava

      SOŠ obchodu a služieb Trnava

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,5 škola s priemernými výsledkami žiakov

      GOS Trnava

      SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

      3,8 škola s podpriemernými výsledkami žiakov

      3,6 škola s podpriemernými výsledkami žiakov

       

      Priemyslovky v kraji :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      SPŠ stavebná Trnava

       

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,2 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ technická Trnava

      SPŠ elektrotechnická Piešťany

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,3 škola s dobrými výsledkami žiakov

       

      Dopravné školy na Slovensku :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Bratislava

      SOŠ dopravná Prešov

      5,9 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,2 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Košice

      SPŠ dopravná Zvolen

      SOŠ dopravná Martin

      SOŠ dopravná Žilina

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,4 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,3 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,0 škola s priemernými výsledkami žiakov

      Dopravná akadémia Trenčín

      3,7 škola s podpriemernými výsledkami žiakov