• Zamestnanosť absolventov

     • Aktuálne štatistiky

     •                                            

                        

      Dlhodobo dosahujeme výborné výsledky v zamestnanosti absolventov. 

       

      Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov (väčšina našich študijných odborov vykazuje 0 % alebo takmer nulovú nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1135 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku. 

                         

       

      Škola má významných zmkuvných partnerov v praxi s ktorými úzko spolupracujeme a výsledkom toho je veľmi dobrá zamestnanosť absolventov po skončení školy.

       Okrem prípravy na zamestnanie sa nám darí pripravovať absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Veľká väčšina našich absolventov vysokú školu úspešne ukončí. Aj tieto výsledky viedli Fakuktu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity udeliť nám čestný titul Partnerská stredná škola. Vynikajúcu spoluprácu máme i s ďaľšími fakultami Žilinskej unverzity i s inými vysokými školami, napríklad Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave,