• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
    • Adresa školy
    • Študentská 23
     917 45 Trnava
     Slovakia
    • Vedenie školy a administratíva:
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy
     Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy
     Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia
     Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • Telefón
    • spojovateľka : 033 -5521161
     riaditeľ : 033 - 5521085
     sekretariát: 033 - 5340681
    • IČO
    • 00491861