• Staň sa aj Ty Dopravákom

    • Prečo ísť k nám študovať?

    •                                                                       

     POĎ ŠTUDOVAŤ NA DOPRAVNÚ : https://youtu.be/EotdsdfYabM

     Prezentácia :  https://cloud.spsdtt.sk/index.php/s/metdgTCfTYYASxS

                            Prezentacia_skoly.ppsx

     • naši absolventi majú výborné uplatnenie v praxi 
     • na nedostatkových odboroch možnosť poberať štipendium ( o štipendiu :Motivacne_stipendium.pdf )
     • priemerný plat absolventa školy je 1135 € (zdroj : Uplatnenie.sk)
     • naši asolventi sú dobre pripravení na pokračujúce vysokoškolské štúdium
     • naši absolventi dosahujú úspechy v celoslovenskom i medzinárodnom meradle
     • máme širokú ponuku krúžkov
     • pri škole pôsobí akreditovaná Jazyková škola
     • sme Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie
     • učenie dopĺňame zážitkovými exkurziami, kurzami, prednáškami
     • lebo sme podľa hodntenia INEKO najlepšia dopravná škola na Slovensku a a jedna z najlepších škôl v kraji :
             

             

      

     • Rebríček stredných odborných škôl v Trnave :

      Škola

      Body

      Obchodná akadémia Trnava

      7,8      školy s výbornými výsledkami žiakov

      7,1

      Stredná zdravotnícka škola Trnava

      SPŠ dopravná Trnava

      6,5   škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ stavebná Trnava

      SPŠ technická Trnava

      SOŠ pedagogická blahoslavenej Laury

      SOŠ automobilová Trnava

      SOŠ elektrotechnická Trnava

      5,8

      5,7

      5,5      školy s dobrými výsledkami žiakov

      5,4

      5,0

      GOS Trnava

      SOŠ obchodu a služieb Trnava

      SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

      3,9

      3,7  školy s podpriemernými výsledkami žiakov

      3,1

       

      Priemyslovky v kraji :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ stavebná Trnava

      SPŠ technická Trnava

      SPŠ elektrotechnická Piešťany

      5,8

      5,7 školy s dobrými výsledkami žiakov

      5,0

       

      Dopravné školy na Slovensku :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Bratislava

      5,7 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Košice

      5,6 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SOŠ dopravná Prešov

      5,2 škola s dobrými výsledkami žiakov

      Dopravná akadémia Trenčín

      SOŠ dopravná Martin

      SOŠ dopravná Žilina

      4,6

      4,3 školy s priemernými výsledkami žiakov

      4,1

      SPŠ dopravná Zvolen

      3,9 škola s podpriemernými výsledkami žiakov

     • veď sa pozri sám ako sa u nás žije :

     • Skolsky_rok_2017-18.ppsx  
     • Sk.rok_2018-19.ppsx
     • Sk.rok_2019-20.pptx