• Logistika v preprave tovarov

    • Nový vzdelávací program

    • Pripravujeme akreditáciu vzdelávacieho programu Logistika v preprave tovarov, ktorá by mala prebehnúť v septembri 2020. Kurz plánujeme otvoriť v októbri 2020.

     Cieľová skupina:

     Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky v preprave tovarov.

     Profil absolventa:

     Absolvent vzdelávacieho programu ovláda právnu úpravu cestnej dopravy v SR, zmluvné zabezpečenie prepravy. Pozná medzinárodné dohovory a dohody v oblasti cestnej dopravy. Ovláda tvorbu ceny v doprave, organizáciu práce v doprave. Pozná colné dohovory a dodacie doložky INCOTERMS.