• Erasmus + s AZZZ SR

    • Erasmus + s AZZZ SR

    • SPŠ dopravná Trnava sa zapojila do projektu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky : Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných. 

     Bližšie info : https://www.azzz.sk/erasmus-plus