• List riaditeľa

     • List riaditeľa školy rodičom

     • Vážení rodičia,

       

      rozhodujete sa spolu s Vašimi deťmi – deviatakmi o ďalšom smerovaní, kam ísť ďalej do školy. Celková ponuka prevyšuje dopyt, pretože miest na stredných školách je viac, ako končiacich deviatakov. Pre Vás situácia ľahšia, ale to len na prvý pohľad. Výber školy a odboru je dôležitý a môže ovplyvniť smerovanie Vášho dieťaťa na dlhé obdobie. Nesprávny výber môže spôsobiť nielen nespokojnosť s vybranou cestou, ale aj že sa na vybranú školu, či odbor nedostane, lebo sú školy a v posledných rokoch sem patrí aj naša, kde je záujem výrazne vyšší, ako možnosti prijatia. V poslednom čase situáciu opäť sťažuje i pandémia, pretože bol problém s organizovaním Dní otvorených dverí a prezentovaním školy a študijných odborov. Okrem toho je tu od januára 2022 nová legislatíva k prijímaciemu konaniu a i jej neznalosť môže skomplikovať cestu na vybranú školu.

      V prvom rade treba mať pred výberom školy a odboru dostatok informácií. U nás ich nájdete na internetovej stránke, podáme Vám ich aj telefonicky, či mailom, alebo Vás radi prijmeme i na individuálnej návšteve i s Vašim  dieťaťom, kde Vám školu predstavíme. Ak situácia dovolí usporiadať Deň otvorených dverí, určite ho opäť pripravíme.

      Od roku 2022 sa na jednu prihlášku vypisuje kompletný záujem o školy a odbory, pričom je dôležité ich poradie. Školu a odbor, ktorú uvediete ako prvú, je pre Vás prioritná a druhá v poradí je tá, na ktorú by ste chceli, aby Vaše dieťa nastúpilo, ak sa nedostane na prvú. U nás máme v ponuke päť študijných odborov a niektoré sú veľmi príbuzné a tak uchádzačovi, ktorý si vyberie u nás oba odbory o ktoré má záujem, plánujeme prideliť bonusové body. Chceme týmto krokom zvýhodniť uchádzačov, ktorí majú o štúdium u nás prioritný záujem oproti tým, čo si nás vyberú len ako zálohu, či poistku. Definitívna podoba kritérií na prijatie bude zverejnená do konca februára. Budeme ich musieť nastavovať veľmi citlivo, lebo dištančná výuka bola na každej škole iná, ako aj prístup žiakov k nej a tak budeme musieť na rozdiel od minulých rokov klásť väčší dôraz na prijímacie skúšky či externé merania.  

      U nás máte výber odborov s technickým i ekonomickým zameraním a máte momentálne istotu uplatnenia Vášho dieťaťa po skončení školy. Či už na vysokej škole, na ktoré pripravujeme našich absolventov, aby uspeli, alebo v praxi. Momentálne sú naše odbory na trhu práce veľmi žiadané. Dva z nich sú dokonca na zozname nedostatkových odborov a štát i zamestnávatelia štúdium na nich podporujú i štipendiami. Ako odborná škola máme každý študijný odbor pokrytý zmluvnou spoluprácou s významným zamestnávateľom. Na ich pracoviskách ale i v spolupráci s nimi vybudovaných odborných učebniach u nás, sa zabezpečuje praktická príprava. To, že príprava našich absolventov pre prax je dobrej úrovni svedčí i to, že  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vyhlásila našu školu za Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie.

      Po skončení našej školy nezanedbateľné percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách a potešiteľné je, že tieto školy aj úspešne dokončujú. Máme veľmi úzku spoluprácu so Žilinskou univerzitou a Slovenskou technickou univerzitou. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity nás poctila i titulom Partnerská stredná škola, čím ocenila kvalitu našich absolventov.

      Prestíž školy potvrdzuje i skutočnosť, že už viac rokov sme uspešní s projektami v programe Erasmus plus a naši vybraní študenti absolvujú zahraničné pracovné stáže. I v tomto roku sme s projektom uspeli a vybraní študenti sa môžu tešiť na zahraničnú stáž.

      Máme veľmi úspešný a mediálne známy projekt Elektromobil, ktorý vytvorili naši študenti a úspešne reprezentujú školu doma i v zahraničí. Je to dôkaz, že máme kvalitných pedagógov a ich práca so šikovnými študentami prináša ovocie, najmä keď sa spojí teoretické vzdelávanie s praxou.

      Aby sme mali kvalitných a v praxi uplatniteľných absolventov je potrebná dôkladná príprava, ktorej treba venovať čas na štúdium. Vedomosti sú však hodnotou, ktorú nám nik nezoberie a dáva možnosti uplatnenia. Vieme však, že nielen pre vedomosti sa chodí do školy, a tak sa snažíme spájať príjemné s užitočným a odborné exkurzie obohatiť o výlety do prírody a spájať ich s kurzami ochrany života a zdravia a organizovať pre študentov i kultúrne a športové podujatia.

      Na škole kladieme dôraz aj na jazykovú prípravu. Na väčšine študijných odborov vyučujeme jeden cudzí jazyk s rozšírenou dotáciou za účelom kvalitnej maturitnej prípravy. Nezabúdame však ani na tých, ktorí majú jazykové nadanie a tak sme otvorili Jazykovú školu, kde sa dá študovať buď ďalší cudzí jazyk, alebo sa zdokonaľovať v tom maturitnom. No a na študijnom odbore dopravná akadémia sa študujú dva cudzie jazyky.

      Vážení rodičia, verím, že naša ponuka Vás môže zaujať a Vaše dieťa sa zaradí medzi mnohých našich spokojných absolventov, ktorí sa k nám radi vracajú a sú pre nás tou najlepšou odmenou za vykonanú prácu.

                                                                                                                     Ing. Peter Papík

          riaditeľ školy