• Cena riaditeľa školy

        • 2021

        • Za úspešnú reprezentáciu školy v odborných súťažiach a veľmi dobré študijné výsledky udelil riaditeľ školy pri príležitosti 17. novembra - medzinárodného dňa študentov - Cenu riaditeľa Michalovi Trúchlemu (IV.EA)