• Kontakty na učiteľov

    • Kontakty na učiteľov

    • Priezvisko Meno Titul mail Funkcia
     Papík Peter Ing.    peterpapik.spsdtt@gmail.com riaditeľ školy
     Magdolen Ivan Ing.    magdolen.spsdtt@gmail.com zástupca riaditeľa školy
     Selecká Dana Ing.    dana.selecka@gmail.com zástupca riaditeľa školy
     Augustínová Ivana Ing.    augustinova.spsdtt@gmail.com  
     Bačová Anita Mgr.    anita.bacova021@gmail.com  
     Bobkovičová Gabriela Mgr.    gabriela.bobkovicova@gmail.com  
     Brath Vladimír Ing.    vbrath.spsdtt@gmail.com zodpovedný za projekt Erasmus plus
     Bučková Anna PhDr.    buckova.anna@gmail.com  
     Cuninka Peter Mgr.    peto.cuninka@gmail.com  
     Čakovský Jaroslav Ing.    jaroslav.cakovsky@gmail.com  
     Časárová Eva Ing.    evacasarova.spsdtt@gmail.com  
     Černo Ján Mgr.    cernojan7@gmail.com  
     Duda Miroslav Ing.    duda.miroslav.piestany@gmail.com  
     Duranová Lucia Ing.    duranlb@hotmail.com  
     Eliáš Milan Ing.    eliasmilan.spsdtt@gmail.com predseda predmetovej komisie automobilovej techniky
     Engler Marko Ing.  PhD. engler.marko.spsdtt@pobox.sk  
     Gádošiová Jana Ing.    janagadi57@gmail.com  
     Gergelyová Ľubica Ing.    lubica.gergelyova@gmail.com zodpovedná za projekt Erasmus plus
     Gonos Róbert Mgr.    rgonos@centrum.sk predseda predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy
     Hotová Mária Ing.    mia56@centrum.sk  
     Ilavský Roman Ing.    rilavsky.spsdtt@gmail.com  
     Janíčková Daniela Ing.    janickovadanka@gmail.com  
     Juríková Kristína Ing.    kristinkajurikova@gmail.com predseda predmetovej komisie elektrotechniky a informatiky
     Kabátová Andrea Ing.    kab.andrea@gmail.com  
     Kosáková Daniela RNDr.    daniela.kosakova@icloud.com  
     Kosmálová Veronika Mgr.    veronika.kosmalova@gmail.com  
     Kravcová Daniela Mgr.    daniela.kravcova@gmail.com  
     Kudláčová Zuzana Ing.    kudlacova.spsd@gmail.com  
     Kukučová Zuzana Mgr.    z.kukucova@centrum.sk  
     Madunický Miroslav Ing.    ing.miroslav.madunicky@gmail.com  
     Moncmanová Dáša Ing.    damokral@gmail.com  
     Monsbergerová Marta PaedDr.    monsbergerova@gmail.com  predseda predmetovej komisie prírodovedných predmetov
     Murphy Alexandra Mgr.    sasamurphy@yahoo.com  
     Nebylová Slávka PaedDr.    slavkasls@chello.sk  
     Pastírová Lucia Mgr.    pastirova.spsdtt@gmail.com  
     Poledňáková Daniela Mgr.    polednakovad@gmail.com  špeciálny pedagóg
     Pechová Katarína Mgr.    malena.suhajko@gmail.com predseda predmetovej komisie spočenskovedných predmetov
     Posingerová Zdenka Ing.    zdenka.posingerova@gmail.com predseda predmetovej komisie prevádzky a ekonomiky dopravy
     Remža Igor Ing.    igor.rogi82@gmail.com  
     Sališ Michal Ing.    kar.selim@pobox.sk  
     Šályová Hana Ing.    hsalyova@gmail.com kariérový poradca a výchovný poradca
     Škreková Jana Mgr.    jana.skrekova@gmail.com  
     Špaček Marián Mgr.    marianspacek@pobox.sk  
     Špiláková Petra Mgr.    petra.spilakova@gmail.com  
     Štefániková Tatiana Mgr.   Dis.art. tana.stefanikova@gmail.com  
     Švecová Kamila Mgr.    kamila.svecova@gmail.com  
     Talač Anton Ing.    anton_talac@yahoo.com  
     Truchliková Lenka Mgr.    lenockatruchlikova@gmail.com predseda predmetovej komisie cudzích jazykov a vedúca jazykovej školy
     Velichová Jarmila PhDr.    velichovajarka@gmail.com  
     Zajacová Michaela Mgr.    michaelazajacova2@gmail.com