• Kurz na mieru

     • Kurz podľa požiadaviek

     • Nenašli ste v ponuke kurz,ktorý potrebujete ? V rámci podnikateľskej činnosti Vám podľa Vašich požiadaviek otvoríme kurz pre ucelenú skupinu - firmy, spoločnosti v rámci odborných, personálnych a materiálnych možností školy. 

      (elektrotechnika, automobilová technika, ekonomika, účtovníctvo, cestná, železničná doprava a preprava, zasielateľstvo, informatika, počítačové siete, odborné kreslenie, cudzie jazyky, slovenský jazyk, matematika.....)

      Kontaktujte vedenie školy : Ing. Peter Papík, riaditeľ školy - tel.: 0911039607

                                                  Ing. Ivan Magdolen, zástupca riaditeľa školy - tel.: 0911718770