• Shell Eco-marathon

     • O projekte

     • Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa pravidelne zapájajú do technických súťaží aj s medzinárodnou účasťou. Už šiesty rok sa úspešne angažujú v medzinárodnej súťaži ekologických vozidiel ECO Shell marathon. 

      Súťaž Shell Eco Marathon má celosvetovú pôsobnosť. Zmyslom projektu je zapojiť študentov do problematiky riešenia energetických otázok pohonu dopravných prostriedkov so smerovaním na využívanie obnoviteľných zdrojov, do problematiky  znižovania spotreby fosílnych palív. Naši študenti chcú prispieť k rozvoju ekologických technológií, chcú dokázať, že vedia navrhnúť, postaviť súťažné vozidlo a s ním sa porovnávať so svojimi vrstovníkmi na medzinárodnej úrovni. V roku 2016 a 2017 až 2019 sme postavili elektromobil a so cťou sme súťažili. Po covidovej pauze v roku 2022 sa súťaž opäť obnovila a opäť na naej nechýba naša škola - SPŠ dopravná Trnava.

      Naši študenti sa ako jediní stredoškoláci na Slovensku angažujú v tejto medzinárodnej súťaži. Svoje predstavy a ambície  zhmotňujú teraz vo forme tvorby nového projektu, ktorým je vozidlo vo vyššej kategórii / Urban koncept / do ktorej by chceli vstúpiť s vozidlom s hybridným pohonom. 

      Stretávaním a konfrontáciou so zahraničnými rovesníkmi získavajú študenti cenné skúsenosti a  nové poznatky, ktoré by chceli zúročiť v nových projektoch. Rozhodne im takéto aktivity otvárajú možnosti lepšej orientácie v nových technológiách a tieto budú môcť využiť vo svojej profesijnej kariére alebo v ďalšom štúdiu na technických vysokých školách.