• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS
     • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS

     • 27.05.2020 08:13
     • ORGANIZÁCIA ÚSTNYCH SKÚŠOK

       (ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 a skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti)

     •  

       

      Interná časť maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2

      Termín : 2.6.2020

      Skúšajúci : Mgr. Renáta Olexová (predseda), Mgr. Lenka Truchliková, Mgr. Jana Škreková (skúšajúce)

                          

      Harmonogram :

      1.

      Bardoň, Michael

      8.00

       2.

      Čačala, Kristián

      8.20

      3.

      Hruboň, Pavol

      8.40

      4.

      Janák, Gabriel

      9.00

      5.

      Karaba, Andrej

      9.20

      6.

      Kostolanský, Martin

      9.40

      7.

      Kyselica, Lukáš

      10.00

       

      prestávka

       

      8.

      Mizera, Patrik

      10.40

      9.

      Moravčík, Jakub

      11.00

      10.

      Nádaská, Darina

      11.20

      11.

      Rožňáková, Alexandra

      11.40

      12.

      Švec, Daniel

      12.00

       

      Prestávka

       

      13.

      Tajber, Tomáš

      13.00

      14.

      Tibenský, Matej

      13.20

      15.

      Virgovič, Tomáš

      13.40

       

      Hygienické opatrenia :

      Každému študentovi bude pri príchode zmeraná teplota. Komisia i študenti musia mať vlastné pero a pri pohybe po škole rúšku, ktorú si možno pri skúške zložiť. V miestnosti odpovedá jeden študent, druhý sa pripravuje. Študent príde na skúšku 30 minút pred termínom skúšky.

      Miestnosť je v pravidelných intervaloch vetraná.

       

       

      Skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

      Termín : 1. a 3.6.2020

      Komisia : Ing. Vladimír Brath (predseda), Ing. Ivana Augustínová, Ing. Milan Eliáš (1.6.), Ing. Michal Sališ (3.6.)

       

      Harmonogram :

      1.6.2020 triedy IV.EB a IV.CE

      3.6.2020 triedy I.EE a IV.EA

      8.00 test na PC (študenti sedia pri každom druhom PC)

      Po teste ústna skúška.

      Hygienické opatrenia :

      Každému študentovi bude pri príchode zmeraná teplota. Komisia i študenti musia mať vlastné pero a pri pohybe po škole rúšku, ktorú si možno pri skúške zložiť. V miestnosti odpovedá len jeden študent.

      Miestnosti sú v pravidelných intervaloch vetrané.

       

       

      V Trnave 19.5.2020                                                                                             Ing. Peter Papík

                                                                                                                                        riaditeľ školy

       

       

       

       

       

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg