• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Oznam pre končiace ročníky
     • Oznam pre končiace ročníky

     • 12.05.2020 07:26
     • Administrácia internej časti maturitnej skúšky. Známky treba akceptovať do 15.5.2020 do 9.00 hod.
     • Vážení študenti a rodičia,

       

      dňa 11.5.2020, alebo najneskôr 12.5.2020 budú študentom prostredníctvom systému Edupage sprístupnené informácie o administratívnych známkach  internej časti maturitnej skúšky a potom Vás žiadame o vyjadrenie: 

       

      - Ak nesúhlasíte s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky, do 15. mája 2020  oznámiť nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom triednemu učiteľovi a na adresu:

      - spsdtt@stonline.sk

       -prípadne poštou

       Rozhodujúci je však dátum doručenia strednej škole.

       

      - Ak do 15. mája 2020 (9.00 hod.) známku potvrdíte prostredníctvom systému Edupage,alebo nevyjadríte svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, známka sa stáva platnou. V tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

       

      - Tí študenti ktorí vyjadria nesúhlas so známkou a tiež tí,ktorí požiadali o ústnu skúšku na úrovni B2 z anglického jazyka,  vykonajú internú časť maturitnej skúšky z toho predmetu v termíne od 25. mája do 13. júna 2020. Termín stanoví odbor školstva OÚ Trnava a my Vám ho oznámime.

       

                                                                          Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg