• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Organizácia ukončenia školského roka 2019-20
     • Organizácia ukončenia školského roka 2019-20

     • 17.06.2020 12:22
     • Na SPŠD Trnava nastúpia študenti len na výmenu učebníc a prevzatie vysvedčení. Doplnené o Vyhlásenie o zdravotnom stave.
     • NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY K UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019-2020

       

      V súvislosti s ukončením núdzového stavu, ale stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie na Slovensku, na základe rozhodnutia vlády a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po konzultácii so zriaďovateľom bude na SPŠ dopravnej v Trnave záver školského roka prebiehať podľa nasledovného harmonogramu :

       

      • 22.6.2020 posledný deň dištančného vzdelávania a uzatvorenie známok
      • 24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada
      • 25.6.2020 (štvrtok) triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti)
      • 26.6.2020 (piatok) triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti)
      • 29.6.2020 (pondelok) triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti)
      • 30.6.2020 ukončenie šk.roka, odovzdanie vysvedčení

       

      Študenti prídu do školy len v určených, vyššie uvedených dňoch.

      Ak sa niekto nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť, musí sa ospravedlniť a dohodnúť so svojím triednym učiteľom.

      Hygienické pravidlá : študenti musia mať so sebou rúška (v triede ich mať podľa rozhodnutia hlavného hygienika z 2.6.2020 nemusia mať nasadené), pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky.

      Podľa usmernenia ministerstva musí každý študent priniesť vypísané a podpísané vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie.docx. Plnoletý študent si vypisuje a podpisuje vyhlásenie sám, žiakovi mladšiemu ako 18 rokov musí toto vyhlásenie podpísať zákonný zástupca (rodič).

       

       

      V Trnave 16.6.2020                                                                                             Ing. Peter Papík

                                                                                                                                        riaditeľ školy

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg