• Študuj dopravu

     • Nedostatkové profesie

     • Zamestnávatelia považujú za najviac nedostatkové profesie :

      Rušňovodič, elektromechanik

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt žsr logo

      Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zssk cargo logo 

      Rušňovodič

       

      Všetky uvedené profesie môžu vykonávať absolventi našich študijných odborov, najmä absolventi študijných odborov 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy.

       

      Prepojenie nedostatkových profesií so študijnými odbormi, ktoré ponúka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava :

      Študijný odbor

      Profesia

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

      návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, rušňovodič, elektromechanik, elektrotechnik

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

      dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, vedúci prevádzky, rušňovodič

      3765 M technika a prevádzka dopravy 1)

      rušňovodič

      2675 M elektrotechnika 2)

      systémový administrátor, operátor GSM-R, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, rušňovodič, elektromechanik, elektrotechnik

       

      1) Študijný odbor 3765 M je zameraný na automobilovú techniku, ale absolvent spĺňa aj zákonné požiadavky na uchádzanie sa  o pozíciu rušňovodič.

      2) Študijný odbor 2675 M elektrotechnika je zameraný na komunikačné a sieťové technológie, ale v učebnom pláne má predmet komunikačné a sieťové technológie v doprave, kde absolventi získajú základnú odbornú profiláciu aj na uchádzanie sa o zamestnanie v železničných spoločnostiach.