• Študuj dopravu

     • 3.10.2019 Trnava

     • V Trnave bola akcia 3.10.2019 (štvrtok) :

                                                                               

      Na našej škole zároveň bol Deň otvorených dverí, kde sme predstavili študijné odbory školy. 

      Foto z akcie : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=323

      Pre Rádio Regina hovorili riditeľ školy Ing. Peter Papík a odborný učiteľ Ing. Marko Engler, PhD.:

      Regina.mp3

      Akcie, ktoré sa konali skôr :

      V utorok 25.6.2019 sme sa zúčastnili akcie Študuj dopravu v Bratislave. Foto z akcie tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=309

      Príspevok na TA 3 : TA_3_reportaz.mp4

      ----

      Prvou spoločnou akciou v rámci projektu bolo víkendové kariérne poradenstvo, ktoré sa konalo v Múzeu dopravy Bratislava v dňoch 1.-2. 10.2016.Organizátori pripravili bohatý program v podobe ukážok výkonu povolaní  v železničnej doprave, návštev priestorov rušňa či zažitia pocitu pri prevrátení vozidla pri dopravnej nehode. Partnerská spoločnosť Siemens s.r.o. zabezpečila možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici.

      Na podujatí boli prezentované aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Na akcii sa aktívne prezentovala i Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, ktorá predstavila svoje študijné odbory, ich previazanosť s praxou ako i spoluprácu s firmou Siemens s.r.o.. Deťom i dospelým odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s ponukou voľných pracovných pozícií v železničných spoločnostiach. Návštevníci si mohli zároveň zadarmo prezrieť celú expozíciu Múzea dopravy obohatenú o železničné modely, výstavu fotografií so železničnou tematikou a videoprojekcie. 

       

      Foto z akcie : https://spsdtt.edupage.org/album/?#gallery/101

      Médiá o akcii : 

      Po akcii : 

      http://vovlaku.teraz.sk/v-muzeu-dopravy-si-deti-vyskusaju-pracu-rusnovodica/

      Pred akciou :

      http://www.hlavnespravy.sk/o-pracu-na-zeleznici-je-zo-strany-mladych-maly-zaujem-hlasia-stredne-skoly/831647

      http://domov.sme.sk/c/20272262/ministerstvo-dopravy-chce-zvysit-zaujem-ziakov-o-dopravne-skoly.html

      Pravda.pdf

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Druhým dielom pokračovala akcia Študuj dopravu v dňoch 24.-25.3.2017 vo Vrútkach. Podobne ako v Bratislave okrem prezentácie nedostatkových profesií v železničných spoločnostiach ŽSR, ZSSK a Cargo a možností štúdia na školách najmä z krajov Stredného Slovenska akciu sprevádzlao množstvo zaujímavých podujatí, ako napríklad Vedecká cukráreň, železničné modelárstvo, prezentácie záchranárov a hasičskej techniky.

      Vďaka spolupráci so spoločnosťou Siemens a so súhlasom organizátora akcie Ministerstva dopravy a výstavby sa v stánku spoločnosti Siemens prezentovala i Stredná priemyselná škola dopravná Trnava. 

      „Naším cieľom je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy a postupne tak zvyšovať odbornosť ľudí aj kvalitu projektov v oblasti dopravy,“ povedal o projekte Študuj dopravu minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

      Poslednou zastávkou projektu boli Košice, kde v priestoroch Detskej železnice dňa 2.6.2017 prezentovali školy s dopravným zameraním s východného Slovenska a samozrejme i zamestnávatelia a program bol spestrený zaujímavými sprievodnými akciami.

      V ďaľšom školskom roku sme pokračovali

      6.-7.10.2017 Bratislava

      Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

       

      Podujatie sa uskutočilo 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Účastníci podujatia mohli navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov, oboznámili sa s ovládaním parkovacieho pilota osobného vozidla, s poskytovaním prvej pomoci. Partnerská spoločnosť Siemens zabezpečila možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené boli videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

       

      Na podujatí boli predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy predstavili možnosti štúdia zamerané na dopravu a dopravné stavby. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. 

       

      Úspešná akcia mala pokračovanie 

      14.-15.4.2018

      Košice  

      1.-2.6.2018

      Vrútky
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie