• Centrum odborného vzdelávania

     • SINO cloud client

     • Dňa 4.3.2020 sa na SPŠ dopravnej v Trnave za účasti trnavského župana Mgr. Jozefa Viskupiča, riaditeľa odboru školstva Mgr. Stanislava Pravdu a zástupcov spoločnosti SINO bola mediálna prezentácia novej počítačovej učebne s unikátnou technológiou SINO Cloud client,ktorú pre školu financoval Trnavský samosprávny kraj. Ďakujeme.

      Na SPŠ dopravnej v Trnave bola vybudovaná z prostriedkov TTSK koncom decembra 2019 nová IKT učebňa, ktorá je vybavená počítačovou technológiou SINO CLOUDclient. V tejto učebni sa vyučujú odborné predmety a to hlavne grafické 2D a 3D programy ako Autocad a  Inventor, čo kladie veľké nároky na hardvérové vybavenie učebne.

      Pôvodne boli v učebni  klasické PC zapojené v školskej sieti, ktoré teraz nahradili len monitory s malou zozadu pripojenou skrinkou, ktoré sú pripojené na centrálny server v susednej miestnosti.

      Server zabezpečuje celý grafický a výpočtový výkon pre celú učebňu. Študenti vidia zmenu v tom, že majú pred sebou len monitor a na ich pracovisku už nie je PC. Učiteľovi sa zlepšujú pracovné podmienky v prehľadnom manažovaní práce každého študenta na učiteľskej pracovnej stanici.

      Takáto IKT učebni je pripravená na širokú škálu 2D a 3D programov. Pre školy s viacerými učebňami môže byť do budúcnosti v tejto technológii výrazná úspora prevádzkových nákladov.

      Učebňa bola spustená do prevádzky na SPŠ dopravnej v Trnave od januára 2020 a okrem výuky technických odborných predmetov, ktorá sa tu denne vyučuje si učebňu prišli pozrieť i riaditelia iných škôl z celého Slovenska i ich zriaďovatelia, aby sa oboznámili s touto progresívnou technológiou.    


        

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie