• Centrum odborného vzdelávania

     • Video prednášky

     • 2021

      Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava  dňa 28.1.2021 zorganizovalo na škole "Siemens day" - online prednášky pre maturantov elektro odborov zo spoločnosti Siemens Mobility zo Žiliny. Prvá prednáška, ktorú mal riaditeľ spoločnosti Ing. Rastislav Kušpál bola na tému ETCS - moderné celosvetové riešenie systémov kontroly a riadenia vlakov na trati a druhú prednášku mal Ing. Peter Tavač na tému Dátové siete a informačná bezpečnosť pre signalizačné systémy v železničnej doprave .

      Ďakujeme za možnosť dovedieť sa o nových trendoch v našich odboroch a za mimoriadne kvalitný príspevok do dištančnej formy vzdelávania.

      --------------------------------------------------------------

      2020

      Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility Žilina zorganizovali v stredu 4.3.2020 on line video prednášku riaditeľa spoločnosti Ing. Rastislava Kušpála pre maturantov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na tému Európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS. Týmto krokom sme ukázali možnosti spojenia školy a praxe s využitím moderných technológií.

        

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie