• Centrum odborného vzdelávania

     • Systém overovania kvalifikácií

     •                                                                           

      V januári 2023 bola škole udelená akreditácia  v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

      Akreditované oblasti : Doprava, logistika, poštové služby, Elektrotechnika, Automobilový priemysel a strojárstvo, Administratíva, ekonomika, manažment, Informačné technológie a telekomunikácie

      SPŠ dopravná Trnava a COVP pre dopravu a telekomunikácie sa teda stáva akreditovanou inštitúciou na overenie kvalifikácií v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní v zmysle Slovenského kvalifikačného rámca.

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie