• Cisco NetAcad

     • Lokálna akadémia

     • LCNA pri SPŠD Trnava

      Na SPŠ dopravnej v Trnave sa  realizuje od 1.9.2008 vzdelávanie študentov v programe Cisco Networking Academy v dvoch formách :

      Certifikované vzdelávanie (na získanie osvedčenia) 

      prebieh e-learningovou formou v záujmovom krúžku pod vedením vyškolených lektorov. Štúdium v programe je dobrovoľné pre prihlásených záujemcov z akéhokoľvek odboru na škole, ktorí dovŕšili 16. rokov.Do programu sa môžu prihlásiť aj študenti denného štúdia iných stredných a vysokých škôl, ako i pracovníci školstva. E-learningové texty a výstupné testy sú v anglickom jazyku. Konzultácie v záujmovom krúžku budú v slovenskom jazyku.

      V odboroch elektrotechnika a  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

      sa vyučuje v slovenskom jazyku  predmet Sieťové technológie, ktorého náplňou je curriculum programu Cisco Networking Academy.

       

      Certifikát je štandardný, základný certifikát  potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu.

       

      E-learningové texty a výstupné testy sú v anglickom jazyku.      Informácie : 

      spsdtt@zupa-tt.sk

      ing.miroslav.madunicky@gmail.com

      peterpapik.spsdtt@gmail.com

       

      Ing. Peter Papík , vedúci projektu - tel.:033-5521085
      Ing. Miroslav Madunický,lektor - tel.:033-5521161

       

       
         
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie