• Blog riaditeľa

   • Maturujeme, praxujeme.....
    • Maturujeme, praxujeme.....

    • 23.05.2022 06:52
    • Začína maturitný týždeň a praxe pre nižšie ročníky
    • Začína záverečné obdobie školského roka, kde štvrtákov čakajú maturity a nižšie ročníky praxe, kurzy a exkurzie.

     Po externej a praktickej časti maturít nastupuje posledná časť skúšok – ústne maturitné skúšky, po ktorých sa všetko vyhodnotí a vyriekne záverečné hodnotenie. Externá časť nám, ako škole, priniesla z celoslovenského hodnotenia nadštandardné výsledky z angličtiny (68,9 % B2 a 60,9 % B1) a štandardné zo slovenčiny (55,1%). Ako som viackrát zdôrazňoval, že ide najmä o individuálny prístup každého jednotlivca k príprave a využitiu možností, ktoré mu škola ponúkala v prezenčnej i dištančnej výuke, sa potvrdilo pri porovnaní výsledkov jednotlivcov z celoslovenského pohľadu. Máme študentov, ktorí mali lepšie výsledky ako vyše 97 % maturantov z iných škôl aj za angličtiny aj zo slovenčiny, ale mali sme aj takých, ktorí zrejme neverili, že sa bude maturovať ešte ani keď sedeli pred maturitným testom, a preto dosiahli výsledky, kde sa takmer všetkým maturantom Slovenska pozerajú na chrbát. Našťastie tých slabších nebolo u nás veľa a verím, že čas pred ústnou maturitou využili konečne na dôkladnú prípravu. Všetkým maturantom držím palce, aby zvládli poslednú časť skúšok.

     Vždy som tvrdil, že sme tu najmä pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať a tým máme vytvárať podmienky pre ich napredovanie a sebarealizáciu.  Mnohé výborné výsledky v súťažiach a celoslovenské úspechy, ale i medzinárodný úspech v podobe víťazstva Michala Trúchleho v celosvetovom kole súťaže ISTEC 2022 sú odmenou nielen pre úspešných študentov, ale i pre školu a jej učiteľov. Som rád, že som im mohol poďakovať i skromným ocenením.

     Nižšie ročníky čaká prax, alebo náhradný rozvrh v škole. Pre mnohých študentov sa nám podarilo zabezpečiť prax na pracoviskách zmluvných partnerov, aj keď pokoronový stav sa ešte prejavuje a tak praktikantov nie všade prijímajú s otvorenou náručou a pre ďalších študentov nám pomohli zohnať prax i rodičia, za čo im ďakujem. Umiestniť študentov na praxi nie je vždy jednoduché, prístup zamestnávateľov je rôzny. Prejavuje sa tu samozrejme i pohľad zamestnávateľov, čo s toho budú mať, či tam aj niekto z praktikantov príde po škole pracovať, ale treba si na rovinu povedať, že zamestnávatelia neprijímajú s pochopením návyky študentov zo školy, ktoré im umožňuje súčasná legislatíva, že môžu v podstate bez uvedenia dôvodu neprísť a následne priniesť „ospravedlnenku“ len od rodiča . Chcem Vás požiadať aby ste tento spôsob na pracoviskách praxe nepraktizovali, lebo ohrozujete miesta praxe pre našich študentov do budúcnosti. Dlhodobo tvrdím, že by sme mali študentov aj v tomto pripravovať na reálny život a vyžadovať prípadnú neprítomnosť v škole podobne ako sa to potom vyžaduje v práci (lekár, alebo vopred stanovený počet dní „voľna“ na iné účely a vopred odsúhlasený).

     Aj kurzy a výlety, na ktoré mnohé triedy pôjdu, sú veľmi potrebné, najmä z hľadiska sociálnych kontaktov a vzťahov v triede. A tak majú zelenú kurzy KOČAZ, exkurzie, triedne výlety, rozbehli sa i expedície DofE, kde som rád, že sme sa zapojili a prajem všetkým „výletníkom“ pekné počasie a príjemné zážitky.

     V škole však riešime v súčasnosti i iné veci. Momentálne je to najmä prijímacie konanie v ktorom prijímame nových študentov. Žiaľ tento rok je systém veľmi zle nastavený najmä termínovo, keď nám určili termín na administráciu prijímacieho konania rovno do maturitného obdobia, čo nám výrazne komplikuje prácu.

     Občas sa objavili otázky, či pripomienky k obedom, že sa „zhoršili“, že sa nevaria jedlá, ktoré sa v minulosti ponúkali a celková ponuka je slabšia. Táto pripomienka je čiastočne opodstatnená, no treba vidieť realitu. Výrazne vzrástli vstupné náklady, pretože vzrástli ceny potravín i energií, normatívy to zatiaľ nezohľadňujú a tak školské kuchyne sú v strate a musia sa s tým vysporiadať momentálne aj tým, že  varia úspornejšie. Okrem toho sa stalo opäť to, čo sme kritizovali v minulosti, že minimálna mzda sa zvýšila, ale tabuľkové platy to nezohľadňujú a tak sú tabuľky nepedagogických zamestnancov žiaľ opäť pod hranicou minimálnej mzdy, čo sa musí zo zákona doplácať. Pri tejto situácii som rád, že sa vôbec varí. Školstvo je žiaľ dlhodobo finančne výrazne podhodnotené a nič sa s tým nerobí, naopak situácia sa zhoršuje. To je fakt. A namiesto toho, aby sa riešili podstatné veci, aby systém neskolaboval, riešia sa témy ako nezmyselné posúvanie termínov prijímacieho konania, či má mať telesná výchova žiakov oslobodených, alebo aktívne absolvovaných a rôzne pripravované novely, ktoré nemajú hlavu ani pätu a stav nijako nezlepšujú, ale naopak.....

     Ale chcem skončiť pozitívne a tak prajem ešte raz maturantom úspešný záver štúdia a dobré uplatnenie po škole  a mladším Dopravákom príjemné zážitky na školských akciách, exkurziách a kurzoch.

      

      

                                                                                                                                          Ing. Peter Papík, riaditeľ školy      

    • Naspäť na zoznam článkov