• Blog riaditeľa

   • Čo je nové v školskom roku 2021-2022
    • Čo je nové v školskom roku 2021-2022

    • 03.09.2021 14:28
    • Pripravili sme pre Vás v tomto školskom roku zopár noviniek
    • Milí študenti, vážení rodičia,

     ani cez prázdniny sme nezaháľali a pripravili sme pre Vás zopár noviniek :

     • s podporou Nadácie SPP sme vybudovali na školskom dvore workoutové ihrisko a doskočisko, čo rozšíri možnosti aktivít na telesnej a športovej výchove
     • boli sme úspešní s našim novým projektom v programe Erasmus a tak, ak to situácia dovolí môžu sa ďalší študenti tešiť na medzinárodné stáže
     • pre každého študenta sme dali vytlačiť školský zošit SPŠD a ak ich chce niekto viac, môže si za 1 € dokúpiť ďalšie
     • Škola uhradí na konci školského roka piatim študentom skúšku IELTS z anglického jazyka na Britskej rade

     IELTS (International English Language Testing System – medzinárodný systém testovania z anglického jazyka) je celosvetovo najpopulárnejšou jazykovou skúškou z anglického jazyka. Kto chce pracovať, študovať alebo žiť v zahraničí, absolvovanie testu IELTS výrazne pomôže k naplneniu tohto cieľa.

     Skúšku IELTS akceptuje vyše 10 000 organizácií vo viac ako 140 krajinách. Medzi tieto organizácie patria orgány štátnej správy, akademické inštitúcie a zamestnávatelia.

     Podmienky na uchádzanie sa o skúšku : študentov navrhujú učitelia na túto formu odmeny, aktívny študent počas štúdia s veľmi dobrým prospechom, zapájajúci sa do akcií školy, súťaží, olympiád, SOČ  (forma odmeny od školy), napíše motivačný list v angličtine prečo má záujem o túto skúšku

     • škola sa zapája do projektu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edingurghu

     Mimoškolská činnosť pre vybraných zapojených študentov. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. Do programu sa zapája viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. 

     • zapájame sa do Program Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ

     Ide o program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

     • rozširujeme časový priestor na obed

     Kapacita jedálne je u nás problém a tak sme bez toho, aby sme vyučovanie skôr začínali, alebo neskôr končili rozšírili čas na obed v niektorých triedach vložením voľnej hodiny

     • k ponuke krúžkov a kurzov Jazykovej školy, ktoré v týchto dňoch zverejníme, pridávame tri zaujímavé ponuky mimoškolskej činnosti z externého prostredia :
     1. IT academy Bratislava ponúka online krúžok kde predstaví pre našich absolventov pracovné pozície v oblasti IT
     2. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU ponúka krúžok robotiky a programovania
     3. Aeroklub  ponúka pre našich študentov tiež krúžok pre záujemcov o leteckú techniku

      

     Verím, že Vás tieto naše aktivity oslovia a zapojíte sa do nich.

      

      

                                                                                             Ing. Peter Papík

                                                                                              riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie