• Blog riaditeľa

   • Blíži sa 30.september
    • Blíži sa 30.september

    • 26.09.2021 20:25
    • Máme za sebou prvý mesiac nového školského roka a blíži sa 30.september
    • …. a do tohoto termínu sa musia študenti končiacich ročníkov prihlásiť  na maturitnú skúšku, vybrať si úroveň cudzieho jazyka (B1,alebo B2) a formu praktickej maturitnej skúšky (tvorbu a obhajobu vlastného projektu, alebo klasiku – žrebovanie témy na maturite). To, že takmer 40 študentov si vybralo vyššiu úroveň z angličtiny – B2 by nás mohlo tešiť, len ma trochu prekvapilo, že len jeden z nich chcel aj absolvovať prípravu na túto úroveň v Jazykovej škole a tak sa tento prípravný kurz neotvára. Na hodinách angličtiny v škole totiž súčasní štvrtáci absolvujú prípravu na úroveň B1.Takže tí, čo si úroveň B2 vybrali, sa chcú na túto vyššiu úroveň pripraviť asi sami, čo považujem za dosť odvážne, ale držím im palce. Len pripomínam, že na úroveň B2 sa muselo maturovať aj počas pandémie, tam neexistuje administratívna maturita (ktorá verím, že sa už ani nezopakuje).

     Do 30. septembra si môžu študenti končiacich ročníkov vybrať i tému a konzultanta na praktickú maturitnú skúšku. Túto formu veľmi podporujem, lebo študent pracuje na téme dopredu známej, môže si so širšieho profilu odboru vybrať to čo ho zaujíma, manažuje si sám čas práce a podľa mňa prácou na projekte a jeho obhajobou je to aj lepšia príprava na život, ako klasické žrebovanie témy na maturite.

     V tomto období sa študenti prihlasovali i na krúžky, ktorých sme pripravili dosť širokú ponuku z rôznych oblastí a veľká väčšina študentov túto ponuku aj využila a odovzdali nám vzdelávacie poukazy, za čo ďakujeme. Krúžky začnú svoju činnosť od 1.októbra. Tu ma ale zase trochu sklamalo, že na dva krúžky ponúkané z externého prostredia – programovanie na MTF STU a Vyskúšaj si IT profesiu, ktoré sme plánovali najmä (ale nielen) pre končiace ročníky odboru E, tak s končiacich ročníkov sa neprihlásil nikto. Pritom, ak niekto rozmýšľa nad štúdiom na tejto fakulte, bola to ideálna šanca na zoznámenie sa s prostredím a IT krúžok ponúka náš úspešný absolvent a momentálne riaditeľ IT Academy v Bratislave... Bola to výborná šanca na prípravu práce v IT sektore. Žiaľ maturanti sú nejakí prispatí... Aspoň nižšie ročníky to trochu zachránili. Ja stále tvrdím, že my sme tu pre tých, čo chcú na sebe pracovať a tým máme vytvárať podmienky a o to sa snažíme.

     Blíži sa 30. september a tak o chvíľu bude za nami prvý mesiac výuky a ja som rád, že zatiaľ stále prezenčnej. Verme, že nám to vydrží. Počas prvého mesiaca však sme stihli i iné aktivity. Už máme vyškolené lektorky  na medzinárodný projekt DofE o Cenu vojvodu z Edinburgu a rodičia a študenti prvých troch ročníkov dostanú od nás informačný list o možnostiach zapojenia sa. Máme za sebou i rozbehnutie nového systému obedných prestávok a zatiaľ sa osvedčuje, len treba dodržiavať časy určené na obed pre jednotlivé triedy.

     Stihli sme i prvú stužkovú. Trieda IV.A ju zorganizovala v rámci súčasných možností veľmi dobre (ďakujem za pozvanie, cítil som sa medzi Vami fajn) a verím, že sa podaria i ďalšie u tried, ktoré si ich naplánovali. Študentom totiž citeľne chýbajú sociálne kontakty a akcie typu exkurzie, výlety, lyžovačky, kurzy v prírode a stužkové jednoducho do školy patria, vytvárajú úplne iné a kvalitnejšie vzťahy medzi študentami navzájom, ale i vo vzťahu študent – učiteľ. Jednoducho spoznávame sa a získavame zážitky i z iného kontaktu ako na vyučovacej hodine v triede, alebo nedajbože len za počítačom pri dištančnej výuke. Len dúfajme, že prezenčná forma bude pokračovať a takéto akcie sa tiež budú obnovovať.

     Ďakujem všetkým, ktorí hľadajú riešenia a nie problémy, že sme mohli školský rok rozbehnúť a s Vašou pomocou a spoluprácou budeme dúfam, že stále naplno a prezenčne, pokračovať i v ďalších dňoch.

      

     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie