• Blog riaditeľa

   • Pred Vianocami
    • Pred Vianocami

    • 16.12.2021 07:46
    • Krátke obzretie za decembrovým dištančným vzdelávaním
    • Blížia sa vianočné prázdniny a adventný čas sme v škole prežili na dištančnom vzdelávaní. Pandémia nám opäť znemožnila organizovať akcie, na ktoré sme boli z minulosti zvyknutí a ktoré sme mali naplánované, ako napríklad Deň otvorených dverí, Vianočný futbalový turnaj či výlet do Prahy, alebo Deň pracovných príležitostí s ponukami práce pre maturantov. 

     No najviac ma mrzí, že aj vyučovanie bolo opäť presmerované do online priestoru. Viem, že je to náročné pre všetkých a plnohodnotne prezenčnú výuku dištančná nenahradí. Náročné je to pre študentov, ktorí sú pripútaní k počítačom na celú dobu výuky i pre učiteľov, lebo možnosti vysvetlenia a najmä precvičenia učiva sú limitované. U nás učitelia učili zo školy, aj keď viem o pár školách, kde ich riaditelia rozpustili do domáceho prostredia. Ja som považoval za dôležité udržať učiteľov v škole, lebo si myslím, že v škole sú možnosti na kvalitné a „poctivé“ vyučovanie aj online formou predsa len lepšie, či už internetovým pripojením, alebo využitím učebných pomôcok a softvérov. A preto chcem aj touto formou poďakovať učiteľom, študentom i rodičom, ktorí zase vytvárajú doma podmienky pre pripojenie detí k dištančnému vzdelávaniu, za pochopenie a za to, že sa snažíme komplikovanú situáciu zvládať najlepšie ako vieme.

     Po vyše týždni od uzatvorenia školy sa podarilo uvoľniť aspoň prax na niektorých pracoviskách zamestnávateľov pre našich študentov a kde sa podarila rýchla dohoda, sa prax i uskutočnila, ďalší sľúbili, že vstup na pracovisko sa pokúsia zabezpečiť na najbližší termín praxe. Vážim si to, lebo aj zamestnávatelia majú svoje starosti s pandémiou. Žiaľ aj tu sme boli svedkami nelogických opatrení, keď skupina študentov triedy, ktorí mali prax u zamestnávateľov na ňu prísť mohli a ich spolužiaci, ktorí mali prax vykonávať na pracoviskách v škole, kde máme na to možnosti a výbavu, už nie, hoci z hľadiska epidemiologickej bezpečnosti bolo práve pracovisko v prázdnej škole najmenej rizikové. A práve mnohí študenti, ktorí potrebujú svoje ročníkové práce robiť v škole sa príchodu do školy domáhali. No žiaľ, to sa nedalo... No verím, že po vianočných prázdninách už nebudeme musieť bojovať za výnimky, že zvíťazí zdravý rozum a vrátime sa k plnej prezenčnej výuke. Nemám totiž vedomosť o inej krajine, ktorá by v súčasnosti pred Vianocami zatvorila takto školy, ako sa to stalo u nás. Niektoré len predĺžili vianočné prázdniny o pár dní, čo sa plánovalo aj u nás, ibaže u nás sme sa zase prepracovali k „nadštandardnému neštandardu“. Neviem, či tí čo o tom rozhodujú si uvedomujú, že páchajú ťažký hriech na súčasnej mladej generácii. Ale každé, aj politické, rozhodnutie odzrkadľuje hodnotové nastavenie a žiaľ dnes rozhodne nie je provzdelanostné.

     Už som viackrát uviedol a potvrdzuje sa to, že tento školský rok bude podľa mňa najmä o osobnej zodpovednosti každého jednotlivca. A preto aj keď o chvíľu začínajú prázdniny a teda voľné dni, chcem požiadať Vás milí študenti, aby ste po oddychových sviatočných dňoch, využili voľné dni, ktorých bude dosť, i na dobehnutie vlastných restov vo vzdelávaní, ktoré každý cíti, kde ich má. Som presvedčený, že čas ocení všetkých, čo pracujú dobre a poctivo. Spoliehať sa na to, že niekto rozhodne o tom, že sa na konci roka zase len niečo administratívne vyrieši a pôjde sa nejako ďalej, je hlúpou prihrávkou na vlastný gól.

     Prajem teda Vám všetkým kolegyniam, kolegom, študentom aj rodičom, po tejto náročnej dobe príjemné prázdniny a hlavne pokojné, oddychové sviatočné vianočné dni v kruhu najbližších.

      

                                                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov