• Blog riaditeľa

   • Na úvod
    • Na úvod

    • 28.08.2021 14:22
    • Pár slov na úvod....
    • Milí študenti, vážení rodičia a kolegovia,

     začíname nový školský rok 2021-2022 a po skúsenostiach z posledných dvoch rokov vstupujeme do neho s mnohými otáznikmi a stále i s viacerými opatreniami. Ale vstupujeme do neho i s odhodlaním napniť čo najlepšie a za každých podmienok našu hlavnú úlohu a tou je vzdelávanie študentov a ich príprava na prax a vysokoškolské štúdium. Zároveň vstupujeme do neho s nádejou, že prezenčné vyučovanie bude v tomto školskom roku tou hlavnou a dominantnou formou vyučovania. 

     Keďže nás stále sprevádzajú protipandemické opatrenia, Ministerstvo školstva, vedy, výsmumu a športu pripravilo pre tých, čo prejavili záujem, i domáce samotesty. Po ich doručení do školy ich odovzdáme tým, ktorí sa prihlásili, na rodičovskom združení, ktoré by sme chceli zorganizovať dňa 7.9.2021. Chcel som objednať tie testy pre všetkých a kto by ich nechcel, tak by sme ich vrátli, ale ministerstvo trvalo na tom, že musíme dokladovať skutočný záujem a iba toľko sád testov dostaneme.

     Teraz mi dovoľte osloviť študentov končiacich ročníkov. Milí maturanti a dúfam, že Vás týmto označením budem môcť oslovovať až do konca štúdia , prajem Vám najmä aby ste úspešne ukončili štúdium na našej škole plnohodnotne maturitnou skúškou. Som rád, že i na ministerstve školstva, kde som sa zúčastnil za Asociáciu stredných odborných škôl pracovného rokovania, si konečne uvedomili, že zrušenie maturít a ich administratívna náhrada bola hrubá chyba a nesmie sa opakovať. Škoda, že nepočúvali pripomienky a protesty nás riaditeľov, ale už musia počúvať hlas zamestnávateľov, ktorý je už veľmi  silný. Chcem veriť, že im na ministerstve toto odhodlanie vydrží, lebo už vidia, že zrušením maturít výrazne poškodili práve končiacich študentov. Vy milí maturanti sa prosím neobávajte. My vieme čo a v akej miere bolo a uvidíme ako ďalej bude prebrané a vieme nastaviť a modifikovať maturitné skúšky tak, aby odzrkadlili daný stav. Ale aby Vám nikto nemohol spochybnovať Vaše vzdelanie a kvalifikáciu, je potrebné a vo Vašom najvyššom záujme, aby ste týmto procesom prešli. My Vám v tom určite budeme rôznymi vzdelávacími aktivitami a formami nápomocní.

     Zvlášť vítam medzi nami Dopravákmi, prvákov a ich rodičov. Ďakujem Vám za dôveru, že ste si vybrali našu školu, dúfam, že naplníme Vaše očakávania, poskytneme Vám vzdelanie, s ktorým sa v živote uplatníte a tiež verím, že Vy budete prínosom pre nás, že mnohí z Vás nadviažu na Vašich prechodcov a budete nás úspešne reprezentovať v mnohých súťažiach. 

     Pre nás - učiteľov a študentov - bude dôležité robiť vo všetkých ročníkoch všetko, aby sme zabezpečili v daných podmienkach čo najlepšie vzdelávanie, dobiehanie restov najmä v praktických činnostiach, ale i v sociálnych kontaktoch.

     Čakajú nás aj mnohé zložité rozhodnutia vo veciach, ktoré síce priamo nesúvisia so vzdelávaním, ale sú ale pre život školy a študentov dôležité, lebo škola nie je len o učení. Musíme zvážiť, či plánovať lyžiarske kurzy a stužkové, či iné mimoškolské aktvity. Toto bude téma našich rozhovorov, ale určite sa budeme snažiť v takej miere v akej to bude možné, sa čo najviac približovať k normálnemu chodu školy, ale zároveň mať pripravené i alternatívne riešenia.

     Tento rok bude podľa mňa najmä o individuálnych rozhodnutiach a postojoch každého jednotlivca. Každý  je zodpovedný najmä sám za seba. Vzdelanie je hodnota. Verím, že rozhodnutia, ktoré budeme museť my i Vy v tomto školskom roku robiť, budú najmä v prospech tejto hodnoty.

     Prajem nám všetkým úspešný školský rok a pokiaľ možno čo najviac dní prezenčného vyučovania.

      

                                                                                                                                          Ing. Peter Papík

                                                                                                                                             riaditeľ školy

      

    • Naspäť na zoznam článkov