• Blog riaditeľa

   • Lyžiarske kurzy (zatiaľ) nebudú
    • Lyžiarske kurzy (zatiaľ) nebudú

    • 20.01.2022 13:51
    • Vyjadrenie riaditeľa školy k organizovaniu lyžiarskych kurzov v momentálnej situácii
    • Iste ste mnohí zaznamenali v médiách informáciu, že školy majú povolené rozhodnutím ministra mimoškolské aktivity, vrátane organizovania lyžiarskych kurzov. Jedna vec však je, čo odznie v médiách a druhá realita, ktorou sú zaslané pokyny k organizovaniu týchto kurzov.

     Všetci si uvedomujeme, že študentom chýbajú mimoškolské aktivity, výlety, exkurzie, lyžiarske či iné športové kurzy. Sám som zástanca a podporovateľ organizovania týchto akcií. Na druhej strane mám i svoju zodpovednosť za školu, študentov i učiteľov. No a pokyny k organizovaniu lyžiarskych kurzov, ktoré sme dostali sú pre školu, študentov, rodičov i učiteľov veľmi rizikové, alebo až nerealizovateľné.

     V prvom rade škola nedostala a nedostane na organizáciu lyžiarskych kurzov finančný príspevok z ministerstva, tak ako po minulé roky, čiže kurz by museli najskôr zaplatiť rodičia a až po skončení celého kurzu, ak všetko dobre dopadne (kurz prebehne), môžeme žiadať o refundáciu prostriedkov a dúfať, že ich dostaneme.

     Lyžiarsky kurz povoľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v okrese, kde sa kurz koná, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Tomu ale predchádza verejné obstarávanie na výber miesta kurzu – ubytovacieho zariadenia, ktoré splní požadované podmienky a dá najvýhodnejšiu cenu. S ním škola uzavrie dohodu. Ak by sa akcia potom zrušila, napríklad, že sa zhorší epidemiologická situácia a podmienky na organizáciu takýchto akcií, alebo sa objaví COVID na kurze a bude treba to na mieste riešiť (izoláciu, karanténu, odchod pozitívnych domov, či zrušenie celého kurzu), tak storno poplatky, prípadne iné náklady, ktoré by z toho vyplývali,  nám nikto nepreplatí.

     Najväčší problém však je, že opatrenia a podmienky sa neustále upravujú a menia a za takýchto okolností sa nič dlhodobo plánovať nedá a už vôbec nie zmluvne zaväzovať a objednávať pobyt na lyžiarsky kurz.

     Takže vzhľadom na uvedené skutočnosti, (zatiaľ) škola organizáciu lyžiarskych kurzov nerozbieha. Ak by sa náhodou situácia zmenila, som samozrejme ochotný toto stanovisko prehodnotiť. No momentálne je situácia taká, že sme radi, že môžeme zabezpečovať v rámci daných podmienok a možností vyučovací proces.

     Takže milí študenti, je mi to síce ľúto, ale na kurzoch sa stretneme v lepších časoch.

      

                                                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy   

    • Naspäť na zoznam článkov