• Blog riaditeľa

   • Polrok
    • Polrok

    • 31.01.2022 08:12
    • Prvý polrok sa dnes končí a odovzávame polročné výpisy známok. 

    • Máme za sebou prvý polrok školského roka 2021-2022, aký bol?

     V prvom rade stále poznačený pandémiou - december na nútenom dištančnom vzdelávaní (keď pozitivita na škole takmer nebola) , v súčasnosti zase poznačený prechodmi jednotlivých študentov a tried do a z karantény. Riadime sa stále sa meniacimi opatreniami a z toho vyplývajú aj mnohé nejasnosti.

     Preto mi dovoľte k tejto karanténnej téme jednu poznámku. My sme povinní sa riadiť Školským semaforom a nariadeniami RUVZ a to aj robíme. No nikdy nevyhoviete všetkým a vždy je po rozhodnutí o spôsobe vyučovania v triede niekto nespokojný. Ak necháme doma celú triedu, v prípade, že sa tam naraz vyskytne veľa pozitívnych hlásení (urobil som to zatiaľ v 3 triedach), tak sa ozývajú hlasy rodičov, že ich dieťa má výnimku a má právo chodiť do školy prezenčne a my mu to neumožníme, aj keď Školský semafor to povoľuje. Hoci svoje rozhodnutia vždy konzultujem s RUVZ, chápem aj argument týchto rodičov. Na druhej strane, ak necháme doma len študentov pozitívnych a tých, čo nemajú výnimku z karantény a ostatní majú prezenčnú výuku (toto robíme vo väčšine prípadov, máme na to vážne dôvody a je to plne v súlade so Školským semaforom), tak sa sťažujú rodičia detí, ktoré sú v škole, že sa o nich boja, aby sa nenakazili. Tu chcem zdôrazniť skutočnosť, že rodič má predsa právo ospravedlniť svoje dieťa (alebo dospelý študent sám seba), ak má obavy z nákazy, na 5 dní. Nechápem potom telefonáty niektorých rodičov priamo na RUVZ (dokonca aj jeden písomný anonym), že tu ohrozujeme zdravie detí a naháňame ich chodiť do školy. Môj prvoradý záujem je, umožniť čo najširšiemu počtu študentov prezenčnú výuku, pokiaľ to podmienky umožňujú a vždy tak aj budem postupovať. Podľa mňa sa s pandémiou musíme naučiť žiť a zatváranie študentov doma do sústavných karantén má veľmi nepriaznivý vplyv nielen na ich vedomosti, ale aj sociálne kontakty a správanie a zanecháva to v nich veľmi negatívnu stopu. To tu my vidíme každý deň.

     Výsledky za prvý polrok z pohľadu štatistiky celej školy sa príliš nelíšia od nepandemických rokov, teraz sme mali celkovo ešte menej neprospievajúcich, ako v posledných dvoch  „normálnych“ rokoch. Všetci však cítime, že vedomostný deficit je citeľný, no pri hodnotení tento výpadok zohľadňujeme. Samozrejme je cítiť, kto ako pristupoval k učeniu počas dištančných dní. U končiacich ročníkoch je tiež citeľný výpadok, najmä praktických predmetov a u niektorých „dúfačov“ v to, že sa nebude maturovať zase badať miernu nervozitu zo zistenia svojich vlastných restov v obave, že čo keď sa ozaj maturovať bude. Či sa maturovať bude, ale nebude je dnes otázka pre tipérov, aj keď v odborných kruhoch sa stále hovorí, že maturity budú a zatiaľ sa maximálne pripúšťa prípadný posun termínov, alebo vypustenie len niektorých častí, aj to len v krajnom prípade. Uvidíme, treba sa však pripravovať na to, že sa maturovať bude. Môj názor je dlhodobo známy, zrušenie maturít v minulých rokoch považujem za kardinálnu chybu a jej opakovanie by hraničilo už podľa mňa s totálnou nekompetentnosťou. Samozrejme treba prihliadať na situáciu v ktorej končiaci študenti sú a zohľadniť to, ale výstupnou skúškou prejsť je pre nich veľmi dôležité. Ide najmä o to, aby maturanti boli nútení si učivo zosumarizovať, zopakovať a obhájili svoje kompetencie pred komisiou, čím si získajú rešpekt u zamestnávateľov a vysokých škôl a ich hlas bol a je počuť jasne.

     Na polročných výpisoch známok možno niekoho prekvapí, že tí, ktorí boli oslobodení od telesnej výchovy, majú uvedené hodnotenie „absolvoval“. Vyplýva to z pre mňa nepochopiteľnej legislatívnej zmeny, ale takto to zadefinovali v zákone. Bola by to len hra so slovíčkami, keby zároveň v usmernení ministerstvo neuviedlo, že takýto študent nemôže byť v celkovom hodnotení vyznamenaný, ani prospel veľmi dobre. To už považujem za vážny zásah do klasifikácie a dokonca počas už prebiehajúceho klasifikačného obdobia a malo by platiť, že počas zápasu sa pravidlá nemenia. Proti tomu sme podali pripomienku a je to v riešení. Na výpisoch polročných známok preto ani nie je uvedené celkové hodnotenie, lebo týchto študentov, ak spĺňajú kritériá na celkové hodnotenie s vyznamenaním, alebo veľmi dobre, nemôže z toho vyradiť lekársky uznané oslobodenie a ešte k tomu, keď tieto podmienky neboli známe v septembri. Žiaľ takto sa dnes prijíma legislatíva. Verím, že sa to vyrieši „so zdravým rozumom“. Taktiež etická a náboženská výchova je hodnotená nielen slovom absolvoval, ale teraz už „aktívne absolvoval“. To je reforma školstva v praxi....

     Prajem všetkým študentom po polčasovom výsledku, najmä plnohodnotný a neskrátený druhý polčas a snáď aj s nejakými bonusmi v jeho závere vo forme exkurzií, výletov a praxe. No a našim maturantom, aby toto oslovenie zostalo aktuálne až do konca štúdia a po úspešnej skúške sa uplatnili v praxi, či vysokých školách. Práve výber vysokej školy mnohých v najbližších dňoch čaká a ja Vám maturanti prajem, aby ste si vyberali nie podľa toho, ktorá škola sa dá najľahšie a „bezbolestne“ vychodiť (výkon niektorých takých absolventov sledujeme v súčasnosti žiaľ v priamom prenose), ale podľa toho, či dokáže vybraná škola kvalitne pripraviť do života a praxe a vzdelanie, ktoré sa tam získa dokáže absolventa posunúť vyššie a niečo mu dá.

      

      

                                                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

      

    • Naspäť na zoznam článkov