• Blog riaditeľa

   • SOČka – začiatok maturít
    • SOČka – začiatok maturít

    • 24.02.2022 18:12
    • Po školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

    • V tomto týždni prebehlo u nás školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. To je u nás také maturitné predkolo, praktické maturity na nečisto a začína tým maturitné obdobie. Podľa súčasných informácií maturity prebehnú v klasickej podobe s drobnými úpravami.

     Hoci zaznieva hlas a naliehanie smerom k ministrovi, najmä zo strany časti študentov, aby sa ani tento rok nematurovalo, verím že zdravý rozum zvíťazí a maturity prebehnú, tak ako sú pripravené. Je to dôležité.

     Bol som oslovený aj médiami, aby som sa vyjadril k maturitnej skúške a k tomu, že študenti ju nechcú, lebo sa vraj necítia pripravení. No ale to nie je nič nové, to bolo vždy, že niektorí sa cítili viac a niektorí menej pripravení. Vždy, aj teraz, záležalo od toho ako sa v daných podmienkach pripravovali. Už som sa neraz vyjadril, že je to o osobnej zodpovednosti.

     Môj názor je dlhodobo známy – maturity sú nutné. Dôvodov je veľa, od toho že ju žiadajú zamestnávatelia a vysoké školy, je (aj bola) aj v okolitých krajinách, kde chodia i naši študenti pokračovať v štúdiu, až po argument, že je to legislatívne štandardné ukončenie štúdia v klasifikácii vzdelávania ISCED 3A (Medzinárodná štandardná klasifikáciu vzdelávania). Ale najdôležitejší je z môjho pohľadu dnes ten argument, že najmä, no nielen, v odbornom školstve je dôležité, aby študent predstúpil pred komisiu a prezentoval, že vie spájať učivo v medzipredmetových vzťahoch a obhájil svoje odborné vedomosti, zručnosti a názory.

     Pri obhajovaní názoru, aby sa odborné školy nezatvárali na dlhý čas počas pandémie, pre špecifiká v praktickej výuke, som niekedy používal argument, že dištančne sa ešte nikto plávať nenaučil. Jednoducho do vody musí ísť. To bolo odo mňa prirovnanie, že najviac trpí pri dištančnej výuke praktické vyučovanie, preto sme sa vždy po nástupe do školy snažili tieto veci dobehnúť. Teraz pri tomto príklade plávania zostanem. Nedalo sa dobehnúť všetko, ale vo „vode boli a plávať sa učili“. A ak niekto chce získať certifikát z plaveckého kurzu, že vie plávať, tak  podľa mňa musí preukázať, že dopláva na druhý breh. Len za účasť v kurze to  nikto nemôže dostať. A toto platí aj pre maturity na škole nášho typu. Samozrejme, že si uvedomujeme čo tu bolo – pandémia, dištančné a hybridné vzdelávanie. Ale argument tých, čo chcú aby sa nematurovalo preto, lebo bola dlho dištančná výuka, je práve proti nim. To, že tu bolo dištančné a hybridné vzdelávanie a každý k tomu pristupoval rôzne, je u mňa práve jeden z argumentov, že je potrebné, aby si dnešní študenti sadli pred maturitnú komisiu a predviedli svoje vedomosti. Áno, my vieme aká bola situácia a ako prebiehalo vyučovanie  a nebudeme bazírovať, že každý musí predviesť štýlovo čisto „všetky plavecké štýly“, ale ak chce certifikát (ISCED 3A), že vie plávať, tak na druhý breh nejako preplávať musí. A o toto presne ide.

     Aj po školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, kde si maturanti vyskúšali obhajobu vlastného projektu, vôbec nemám celkovo pocit, že by to študenti nezvládli. Informácie z komisií, ale i od nezávislých hostí, z praxe, či od partnerov z českej školy, ktorých som na obhajoby pozval, však hovoria, že študenti obhajoby zvládli a boli pripravení. Takže niet sa čoho obávať. Áno, boli aj takí čo to nezvládli, tak ako sa to bežne na skúškach stáva, a je to pre nich poučenie, no bolo ich málo.

     Pred každou maturitou, či skúškou, majú študenti strach, či obavy, pred každou maturitou, či skúškou, sú niektorí – tí zodpovednejší – pripravení viac a niektorí – ktorí až tak zodpovední počas štúdia neboli - menej.  Len už je čas neopakovať hrubé chyby z minulosti a vrátiť sa do normálu. Vo všetkých oblastiach života má vyššiu hodnotu doklad o vzdelaní, ktorý vyšiel po legislatívne certifikovanej skúške oproti „papieru“ za vychodený kurz.

     Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa zodpovedne pripravili a aj pred hosťami dobre reprezentovali školu, ďakujem všetkým konzultantom za ich čas a prácu pri príprave študentov na obhajoby.

     A prajem úspešné maturitné skúšky.

      

      

                                                                                                                       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

      

    • Naspäť na zoznam článkov