• Blog riaditeľa

   • Externé maturity 202(0)2
    • Externé maturity 202(0)2

    • 17.03.2022 13:42
    • Prvé zhodnotenie externých a písomných maturít
    • Máme za sebou prvý maturitný polčas – externú a písomnú formu maturitných skúšok, ktoré sú zadávané centrálne. Aj keď na výsledky si ešte počkáme, už teraz môžeme konštatovať, že nám priniesli aj negatívne aj pozitívne poznatky.

     Začnem negatívom. Tým je podľa mňa nesporne použitie testov z roku 2020 bez úpravy. Na začiatku školského roka keď bolo rodičovské združenie, tak na stretnutí OZ Semafor so zástupcami rodičov z jednotlivých tried som sa vyjadril, že som jednoznačne za konanie maturitných skúšok, ale dúfam, že sa nestane, že NUCEM vytiahne nepoužité testy z pred dvoch rokov (hovoril som to aj na porade na ministerstve). Žiaľ, stalo sa. Informácie o tom, že to tak môže byť začali prenikať už pár dní pred maturitami, ale oficiálne to nám riaditeľom oznámili mailom v piatok 11.3. popoludní. Napriek vysvetleniu ministerstva, že zadania kontrolovalo 15 odborníkov a nenašli v tých zadaniach problém, ktorí by súčasní maturanti mohli mať, či argumentom, že cieľové požiadavky sa predsa nezmenili, to považujem za profesionálnu chybu, najmä z psychologického hľadiska. Podľa mňa mali byť testy jednoznačne pripravené nanovo, pretože komunikácia ministerstva voči maturantom bola iná a nie je to férové voči maturantom. Keby sme my na škole vytiahli na internú časť maturít zadania z roku 2020, kde by sme neopravili ani dátum, tak by nás inšpekcia „zožrala“. Ale aj napriek tomuto, z môjho pohľadu profesionálneho prešľapu, verím, že to celkovo nedopadne zle.

     Sú však aj pozitíva. Najskôr fakt, že sa maturity konajú. Nebudem sa opakovať z predchádzajúcich mojich blogov zdôvodňovaním, ale je to mimoriadne dôležité pre súčasných aj budúcich maturantov (osobne som rád, že môžem našich štvrtákov po dvojročnej pauze opäť oslovovať maturanti). Dôležitý je ale aj iný fakt. Že študenti boli postavení so svojimi vedomosťami pred zrkadlo externého nezávislého celoslovenského skríningu. Jednak je externé nezávislé testovanie podľa mňa mimoriadne dôležité v súčasnom školstve (ak sa koná na každej škole objektívne), ale najmä mnohým nám, študentom i školám, ukáže obraz s určitou vypovedateľnou hodnotou, aj keď je veľká škoda, že nie s aktualizovanými testami. Keďže učím maturantov viem, že niektorí majú obraz o svojich vedomostiach a pozícii v systéme končiaceho stredoškolského vzdelávania a vstupu do sveta práce, či vysokoškolského štúdia, značne nadhodnotený. A preto pohľad do reality je mimoriadne dôležitý. Môže ešte veľa napraviť pred druhým maturitným polčasom, vstúpením do seba a svedomitejšou prípravou naň. Sebavedomie je v živote dôležité, ak je zdravé, ale pokora tiež. Život a prax sa s nikým nehrá a my máme na to študentov pripraviť. A bez takýchto skúseností to nejde. Pozitívom je i fakt, že u nás vykonali písomné skúšky všetci maturanti a tak nikto nemusí ísť na náhradný termín a myslím si, že po organizačnej stránke sme na škole túto časť zvládli bez problémov, za čo patrí vďaka všetkým zainteresovaným.

     Takže externé testy sa zabalili a poslali na nezávislé hodnotenie a slohy sa rozdajú našim učiteľom na opravu a budeme s napätím čakať výsledky z prvého polčasu. Teraz je čas, aby sme si v „kabíne“ prebrali plusy a mínusy a stanovili taktiku na druhý polčas. Ja do neho vstupujem stále s nádejou a miernym optimizmom.

                                                                                                                Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov