• Blog riaditeľa

   • Ako (ne)dostať 5 na maturite (odkaz pre nižšie ročníky)
    • Ako (ne)dostať 5 na maturite (odkaz pre nižšie ročníky)

    • 29.05.2022 14:15
    • Uplynulý týždeň som skúšal v maturitnej komisii éčkarov a nedá mi nereagovať na niektoré skutočnosti.
    • Ak dostane niekto na maturite päťku, nikoho to neteší, nešťastný je študent, rodičia, ale verte mi, že to neteší ani učiteľov v komisii. No niekde musí byť latka nastavená aj na aspoň minimálne požiadavky na úspešnú maturitu. My sme dali v našej komisii minulý týždeň takú známku – 5 - štyrikrát pri 48 skúšaných študentoch (8,3 %). Otázka je prečo k tomu došlo a či sa tomu dalo predísť? Na tú druhú časť sa odpovedá ľahko, určite dalo a v rukách to mali sami študenti a na prvú časť otázky si odpoviete iste sami, keď si to prejdeme detailnejšie.

     Vieme, že bolo dištančné vzdelávanie a tak sme prijali určité opatrenia. Pri ústnej skúške napríklad, že každá vyžrebovaná téma obsahuje 3 otázky z rôznych odborných predmetov a každá otázka má podotázky. Na rozdiel od minulosti sme mali dohodu, že študent sa nemusí vyjadriť ku každej podotázke, ale ak hovorí k téme, necháme ho hovoriť a skúšajúci sa prispôsobí dialógu. No čo ak nemá k téme čo povedať? K tomu majú slúžiť referáty z odborných predmetov, ktoré môže študent na maturite použiť. Len musí použiť svoje referáty, ktoré počas štúdia vypracoval a pred maturitou ich nahrá na nosič dát, ktorý na skúške môže použiť. Veľmi silná „barlička“ a pomôcka, ako získať počas 30 minútovej prípravy na odpoveď, podklady k vyžrebovanej téme. Takmer každá téma mala takýto referát z odborného predmetu a veľa krát nielen jeden. A teraz poďme k realite, ako odpovedali niektorí študenti na otázku, či použil pri príprave vypracovaný referát : „nemám nahrané referáty“ (napriek výzvam učiteľov, aby si ich pripravili a odovzdali), „tento referát som si tam nenahral“, „ten referát mám zle, odflákol som to počas školského roka, odpísal, neviem čo tam mám“........ Čo k tomu dodať? Prečo teda k tomu došlo? Z lajdáckosti nezodpovedných študentov. Za toto nemôže žiadna korona, žiadne problémy počas dištančného vyučovania, na toto nie je žiadne ospravedlnenie a ak niekto hľadá vinníka, tak študent nech sa pozrie doma do zrkadla a prizná to doma aj rodičom. Absolútne odmietam v takýchto prípadoch, ako som opísal, úvahy typu, že mohli ste sa nad nimi zľutovať, veď už je prijatý na vysokú školu (!) ......  Tu zopakujem, čo som povedal pred 3 rokmi, keď sa naposledy maturovalo, dvom sťažujúcim sa rodičom, ktorých deti dostali tiež na maturite päťky: Ako skúšajúci ani ako riaditeľ školy sa nikdy nepodpíšem pod maturitné vysvedčenie študentovi, ktorý nemá ani elementárne vedomosti z odboru, ktorý študoval a nepomôže mu ani pomôcka použitia jeho vlastného referátu k danej téme, lebo to počas štúdia odflákol.

     A tu je odkaz pre nižšie ročníky, ktorý opakujme na hodinách odborných predmetov : Robte si poriadne referáty počas štúdia. Vieme, že ich je niekedy veľa a zaberá Vám práca na nich veľa času, ale pamätajte na jedno : čo si do referátu počas štúdia dáte a ako zodpovedne ho vypracujete, to si na maturite nájdete.  A verte, že Vám to môže výrazne pomôcť, k lepšej známke, alebo Vám i zachrániť konečný výsledok.   

     A tým, ktorí neuspeli, prajem aby sa poučili a na opravnej skúške boli úspešní. Nezabudnite si však stiahnuť a zálohovať svoje referáty z edupage, lebo v septembri bude školský rok  už preklopený a vy k nim na edupage už nebudete mať prístup.

      

                                                                                                                                     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie