• Blog riaditeľa

   • Zdravotná telesná výchova
    • Zdravotná telesná výchova

    • 25.06.2022 11:49
    • Na SPŠ dopravnej v Trnave zavedieme od školského roka 2022-23 predmet Zdravotná telesná výchova. Bude určený a povinný pre všetkých študentov, ktorí požiadajú o oslobodenie z predmetu Telesná a športová výchova.  
      
    • Všetci cítime, že mnohí mladí ľudia majú nedostatok pohybových aktivít a najmä po korone a obmedzeniach, ktorými sme prešli, sa z toho odvíjajúce problémy prehĺbili. Niektorí poslanci na to reagovali tým, že navrhujú povinnú tretiu hodinu predmetu Telesná a športová výchova (teraz sú dve), čo však podľa mňa problém nevyrieši. Tí čo sú pohybovo aktívni budú cvičiť aj tretiu hodinu a tí čo necvičia, budú sedieť tri hodiny na lavičke v telocvični. Nehovoriac o tom, že tú tretiu hodinu by sme museli niekde nájsť a inému predmetu ju vziať. Takže tadiaľto podľa mňa cesta nevedie.

     Lepšie podľa mňa je, zapojiť všetkých, podľa ich možností a rešpektovania obmedzení, do pohybových aktivít. Preto naši učitelia telesnej výchovy absolvovali odborné vzdelávanie a sú kvalifikovaní pre vyučovanie predmetu Zdravotná telesná výchova. Tu budú vykonávané pohybové aktivity so študentami individuálne podľa určeného obmedzenia odborným lekárom. Takže pokiaľ prinesie študent žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy od odborného lekára s určením kategórie obmedzenia, bude v rozhodnutí riaditeľa o oslobodení z predmetu telesná a športová výchova i jeho zaradenie do predmetu Zdravotná telesná výchova. Predmet bude zaradený v rozvrhu ako nultá vyučovacia hodina – od 7.00 hod., bude vedený kvalifikovaným učiteľom, pre oslobodených žiakov z predmetu telesná a športová výchova bude povinný a bude hodnotený stupňami aktívne absolvoval – absolvoval – neabsolvoval. Pri hodnotení neabsolvoval, žiak neprospeje.

     Verím, že týmto rozhodnutím umožníme všetkým študentom zdravý vývin aj v pohybových aktivitách presne podľa ich možností a obmedzení. 

      

                                                                                                                                     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie