• Blog riaditeľa

   • Na záver školského roku
    • Na záver školského roku

    • 30.06.2022 08:11
    • Vo štvrtok rozdávame koncoročné vysvedčenia a urobíme symbolickú bodku za školským rokom 2021-22. Aký bol?
      
    • Z pohľadu školy a posledných rokov určite úspešný a pozitívny. Aj napriek mesačnému výpadku v prezenčnej výuke sme sa vrátili do normálu. Predovšetkým sa uskutočnili maturitné skúšky a študenti klasicky ukončili štúdium na škole. Ich nekonanie v uplynulých dvoch rokoch považujem za najväčšie zlyhanie ľudí, ktorí o tom rozhodovali. Veľmi dôležité je, že sme sa vrátili ku klasickej výuke a tiež, že sa mohli konať i praxe, ale i exkurzie, kurzy a výlety, pretože vzťahy v triede výrazne pomáhajú budovať práve takéto akcie.   

     Škola dosiahla po čase znova významný medzinárodný úspech, keď Michal Trúchly so svojou prácou získal po cenách na Slovensku i víťazstvo v medzinárodnej súťaži ISTEC. Ale i úspechy v domácich predmetových, ale i športových súťažiach svedčia o tom, že študenti, ktorí chcú na sebe pracovať pod vedením kvalitných učiteľov sa môžu zdokonaľovať, získavať cenné skúsenosti a reprezentovať školu i seba. Aj touto cestou chcem poďakovať každému študentovi, ktorý sa podieľal na reprezentácii školy a kolegom učiteľom za ich neoceniteľnú prácu pri formovaní mladej generácie. Veľmi si cením i ocenenie školy Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Železnicami Slovenskej republiky za podporu a rozvoj oznamovacej a zabezpečovacej techniky.

     Taktiež mnohé ďalšie aktivity školy, ktoré sme tento rok rozbehli, alebo konali tvoria tvár a meno školy a pomáhajú odborne i ľudsky formovať študentov. Ide najmä o zapojenie sa do aktivity Ceny vojvodu z Edinburghu DofE, ktorú hodnotíme ako veľmi vydarenú a budeme v nej pokračovať, odborné prednášky z praxe pre študentov školy ako aktivity Centra pre odborné vzdelávanie pre dopravu a telekomunikácie, aktivity jazykovej školy, napríklad Európsky deň jazykov, nadviazanie spolupráce s partnerskou školou v Břeclavi, kde vidíme ďalšie možnosti podnetnej spolupráce, ale aj začiatok školského časopisu DelTTa, ponuku školského oblečenia, stretnutie železničných modelárov na škole, Dni otvorených dverí, účasť na odborných i propagačných podujatiach, či účasti na kultúrnych akciách, alebo Študentská kvapka krvi, Deň narcisov, športové súťaže, návšteva župana, ktorý previedol našim študentom vodíkové auto, akcia k bezpečnosti dopravy Život má zelenú, ktorú Ministerstvo dopravy a výstavby konalo u nás a mnoho ďalších aktivít....to všetko svedčí o tom, že škola žije bohatým a všestranným životom, kde každý kto chce, si môže nájsť svoje miesto. 

     Samozrejme máme i svoje chyby a nedostatky, vieme o nich a snažíme sa ich odstraňovať, ale vyššie vymenované aktivity a úspechy uplynulého školského roka mi umožňujú vyjadriť so školským rokom spokojnosť a poďakovať všetkým učiteľom, študentom i ďalším zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k spoločnému dielu, rodičom za spoluprácu, partnerom školy za ich podporu, lebo len spoločným úsilím za nám môže dariť plniť naše ciele, pretože (požičiam si a parafrázujem heslo od župana) „Spolu tvoríme školu“.

     Prajem Vám všetkým príjemné prázdniny a držte palce nášmu tímu Dopraváci, ktorý s novým elektromobilom ide o pár dní na medzinárodnú súťaž Shell Eco marathon do Francúzska.

      

                                                                                                                                          Ing. Peter Papík, riaditeľ školy      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie