• Blog riaditeľa

   • Pred štartom nového školského roka 2022-23
    • Pred štartom nového školského roka 2022-23

    • 06.09.2022 11:44
    • Milí študenti a rodičia, vážení kolegovia, v pondelok 5.9.2022 začíname nový školský rok a na jeho úvod Vás pozdravujem a prajem nám všetkým, aby bol úspešný. Pripravil som pre Vás na úvod pár informácií k začiatku školského roka.
      
    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     Školský rok otvoríme v pondelok 5.9.2022 o 8.10 hod. pre 1. a 4. ročníky a všetkých učiteľov, ktorí nie sú triedni, najskôr slávnostne v telocvični školy a potom sa študenti presunú do tried a 2. a 3. ročníky pôjdu rovno do tried, kde sa o 8.00 hod. stretnú so svojimi triednymi učiteľmi. Na slávnostnom otvorení prisľúbil účasť minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a predseda TTSK Jozef Viskupič. Verím, že im pracovné povinnosti umožnia sa otvorenia zúčastniť.

     Zoznam prvákov a zaradenie do tried nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/zoznamy-prvakov

     Ďalšie dni :

     6.9.2022 1. ročníky triednické hodiny, preberanie učebníc, 2.-4. ročníky podľa rozvrhu

     7.9.2022 1,.3. a 4. ročníky podľa rozvrhu, 2. ročníky účelové cvičenie

                      Na škole budú externé opravné maturitné skúšky z anglického jazyka

                      16.00 zasadnutie OZ SEMAFOR

                      16.30 triedne rodičovské združenia

     Od 8.9.2022 všetky ročníky podľa rozvrhu hodín

     HYGIENICKÉ OPATRENIA

     Školský rok začína bez akýchkoľvek obmedzení, pri nástupe treba iba predložiť Prehlásenie o bezpríznakovosti (2.-4. ročníky prostredníctvom stránky edupage a prváci prinesú písomné prehlásenie : https://www.spsdtt.sk/a/tlaciva)

     Ďalej treba prehlásenie predložiť po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) .

     DOPRAVNÁ SITUÁCIA OKOLO ŠKOLY

     V lete mesto Trnava pristúpilo k zavedeniu rezidenčných zón, zjednosmerneniu ulíc okolo školy a vyznačili ďalšie cyklochodníky v mestskej časti, kde sa nachádza i naša škola. Pred školou sa pri súčasnom značení nedá parkovať, to je možné len v uličkách okolo školy, kde sú vyznačené rezidenčné  parkovacie miesta, alebo na záchytných parkoviskách v Trnave. Treba počítať s tým, že táto nová situácia Vám skomplikuje prístup ku škole, ak používate auto.  

     OBEDY

     Na škole máme výdajňu stravy, kde sa vydávajú obedy pre študentov a zamestnancov školy. Študenti sa môžu stravovať prostredníctvom ISIC karty (prváci ich dostanú v škole od triednych učiteľov). Obedy sa začnú vydávať pre študentov 2.-4. ročníkov, ktorí boli prihlásení v minulom školskom roku a majú predplatený kredit (treba skontrolovať na edupage) od 6.9.2022.

     Prváci, alebo noví stravníci sa musia prihlásiť na stravu. Prihláška na obed sa dá stiahnuť tu : https://www.spsdtt.sk/a/tlaciva . Vyplnenú ju žiaci prinesú triednym učiteľom, zaplatiť treba podľa pokynov na prihláške. Prváci a noví stravníci zatiaľ neuvádzajú variabilný symbol, ale len meno a priezvisko študenta a triedu do poznámky. Obedy im budú sprístupnené po nabehnutí kreditu na konto v edupage.

     Výdajňa stravy má veľmi malú kapacitu a tak je nutné, aby sme sa vyhli zavedeniu ďalších a dlhších obedných prestávok a tým neskoršiemu skončeniu vyučovania, dodržiavať nastavené pravidlá :  dve obedné prestávky sú určené pre študentov, ktorí majú v daný deň plných 8 hodín. Prvá – od 11.25 hod. do 11.45 hod. – pre 2. a 3. ročníky a druhá – od 12.15 hod. do 12.35 hod. – pre 1. a 4. ročníky. Ostatní majú ísť na obed v čase určenom v rozvrhu hodín, alebo po skončení vyučovania.

     GDPR

     V zmysle platnej legislatívy sme povinní oboznámiť zákonných zástupcov a plnoletých študentov v akom rozsahu potrebujeme používať osobné údaje a potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Rozsah spracovania a potvrdenie súhlasu nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/tlaciva O spôsobe potvrdenia súhlasu budete informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

     Prajem Vám ešte príjemné posledné dni prázdnin a teším sa na stretnutie.

      

     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie